Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Mali

Mali är ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder. Sidas arbete ska stötta demokratisk utveckling med respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet, minska klimatpåverkan och bidra till fred och människors säkerhet. Sida bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete i Mali och ger humanitärt stöd.

Så går utvecklingen framåt

Färre barn dör

Barnadödligheten har minskat under senare år, men är fortfarande bland de högsta i världen.1

Handlingsplan för klimatet

Mali har antagit en handlingsplan för hur de ska leva upp till internationella klimatåtaganden.

Civilsamhället är relativt fritt

Organisationer i civilsamhället tillåts verka relativt fritt, men framstegen är bräckliga och på senare tid har det skett flera uppmärksammade gripanden av civilsamhällesaktörer.

Många utmaningar kvarstår

Ett av världens fattigaste länder

Nästan halva befolkningen lever i fattigdom och antalet ökar.2 Mali är ett av världens mest biståndsberoende länder.3

Korruptionen ökar

Korruptionen är utbredd och ett avgörande hinder för positiv utveckling. I Transparency Internationals korruptionsindex 2021 placerar sig landet på plats 136 av 180 länder, vilket är en försämring sedan 2020.4

Militärkupper och instabilt politiskt läge

Det politiska läget är instabilt och det försämrade säkerhetsläget gör att landet står inför omfattande utmaningar.

Sadio Napate

Berättelser om biståndet

DEMESO ger hopp åt utsatta – juridisk hjälp i Mali

Tänk dig att en släkting plötsligt vill köra ut dig från ert gemensamma hem. Eller att den du är gift med vill skiljas, vägrar ge dig ett öre av det du har rätt till, och att domstolen dömer till dennes fördel. Sadio Napate är en av hundra tusentals som får juridisk hjälp av organisationen DEMESO varje åt.

Två sorters bistånd i Mali

I Mali bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också ett mindre humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: May 5, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning