Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Centralafrikanska republiken (CAR)

Att ge människor skydd och hälsovård är centralt för Sidas humanitära arbete i Centralafrikanska republiken. Vatten, sanitet och mat är också viktiga områden. Befolkningen är hårt drabbad av konflikt, politisk instabilitet, klimatkatastrofer, hunger och könsrelaterat våld. Krisen har pågått i flera decennier.

Den humanitära situationen i Centralafrikanska republiken

Konflikten i Centralafrikanska republiken har pågått sedan självständigheten från Frankrike 1960 och förvärrades efter den senaste statskuppen 2013. Hopp om fred tändes när ett nytt fredsavtal skrevs mellan regeringen och 14 väpnade grupper 2019, men våldet har fortsatt.
Civila utsätts för övergrepp, hot och plundring från såväl regerings- som oppositionsstyrkor.

Mer än 3 miljoner människor (63 procent av befolkningen) är i behov av humanitärt stöd. Ungefär hälften av befolkningen beräknas sakna trygg tillgång till mat. Andelen människor med akuta behov ökar.1

Sexuellt och könsrelaterat våld, främst mot kvinnor och flickor, är ett utbrett problem och har ökat.

Så stödjer Sida Centralafrikanska republiken

Att erbjuda människor skydd och hälsovård är centralt för Sidas humanitära arbete i Centralafrikanska republiken. Likaså vatten, sanitet, hygien, tak över huvudet, förnödenheter, utbildning och mat, samt att stötta arbetet mot sexuellt och könsbaserat våld. Prioriterade grupper är utsatta barn, internflyktingar och personer med funktionshinder. Stödet går även till centralafrikanska flyktingar i Niger. Här är ett urval av de program vi stödjer.

Stödjer barn och kvinnor

Action Against Hunger (AAH) stöttar människor bland annat i det hårt drabbade Basse-Kotto där nästan hela befolkningen behöver humanitärt stöd. Hälsa, näring, vatten, sanitet och hygien är i fokus. Målgruppen är främst barn under fem år och kvinnor i åldern 15-49 år med fokus på gravida och ammande.

AAH:s webbplats

Brett stöd till civila

Internationella rödakorskommittén (ICRC) ger stöd till civila som är frihetsberövade, skadade eller sjuka. Stödet kan bestå av mat, förnödenheter, näring, jordbruksstöd, vaccinering av boskap, vatten, tak över huvudet, hälsovård och arbetstillfällen.

ICRC:s webbplats

Humanitärt stöd till internflyktingar

Norska flyktingkommittén (NRC) ger humanitärt stöd till de mest sårbara människorna som har tvingats fly från sina hem. Stödet består av bland annat vatten och sanitet, tak över huvudet, utbildning, mat, jordbruksstöd, juridiskt stöd och skydd.

NRC:s webbplats

Stöd till barnfamiljer som flytt till Niger

FN:s barnfond Unicef arbetar för att ge barn och deras familjer som drabbats av konflikter och katastrofer tillgång till vatten, sanitet, mat, utbildning, hälsa och skyddstjänster. Stödet går till flyktingar från Centralafrikanska republiken i Niger.

Unicefs arbete i Niger

Sidas krisanalys och omfattning av stödet

Sidas humanitära stöd till Centralafrikanska republiken 2022 utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: May 3, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning