Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Palestina

Att uppnå en fredlig och hållbar tvåstatslösning grundad i internationell folkrätt – det är målet med Sidas utvecklingssamarbete i Palestina. Befolkningen i Palestina fortsätter att lida av den israeliska ockupationen som har pågått i mer än 50 år. Var fjärde palestinier lever under fattigdomsgränsen och många behöver humanitärt stöd. Därför bedriver Sida även humanitärt bistånd i Palestina.

Så går utvecklingen framåt

Kvinnors rättigheter stärks

Palestina har anslutit sig till Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), men på grund av motstånd bland traditionella krafter i befolkningen och delar av ledarskapet har den inte börjat tillämpas.

Hög läskunnighet

Trots en historia präglad av konflikt och politisk instabilitet med över en miljon internflyktingar1 så var läs- och skrivkunnigheten för alla över 14 år drygt 97 procent 2019. Nästan 100 procent av grundskoleeleverna går vidare till gymnasiet.2

Avfall hanteras bättre

Sopor är en utmaning i Palestina, där nära hälften av avfallet hamnar på ohälsosamma soptippar. Därför har Palestina nu startat en nationell kommitté för farligt avfall och kemikalier.3

Många utmaningar kvarstår

Ockupationen hindrar utveckling

Den israeliska ockupationen är det största hindret för Palestinas utveckling. Två miljoner människor i Gaza hindras från att resa in i och ut ur området. Införsel av sådant som sjukhusutrustning, medicin, gas för matlagning och bensin är begränsad liksom tillgången till vatten och el.

Hög arbetslöshet

Drygt 25 procent av palestinierna går utan jobb, till stor del på grund av ockupationen. Värst är situationen bland unga kvinnor i Gaza, där nio av tio är arbetslösa.4

Hög korruption

Förtroendet för myndigheter och offentliga institutioner är lågt. Sex av tio palestinier tycker att korruptionen har ökat. Nästan två av tio har betalat mutor under det senaste året enligt en rapport från 2019.5

Berättelser om biståndet

Kvinna som håller i Palestinas flagga

Goda vattengrannar bidrar till fred

Vatten och naturtillgångar är omstridda resurser i Mellanöstern. Här arbetar organisationen EcoPeace med samarbeten över landgränserna för att förbättra miljön och samtidigt bidra till fredsbyggandet. Med stora drömmar, engagemang och uthållighet påverkar de både politiken och människors tankegångar.

Ola Darwish Barakat

Ola i Gaza tjänar pengar online tack vare Sidastöd

Att hitta ett kvalificerat jobb som ung i Palestina är inte enkelt ens om du är välutbildad. Tack vare ett utbildnings- och karriärinitiativ i Gaza och på Västbanken har Ola Darwish Barakat börjat frilansa online – med kunder både i och utanför Palestina.

Två sorters bistånd i Palestina

I Palestina bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: May 31, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning