Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Nigeria

Nigeria är ett av de länder i Västafrika som är mest drabbat av våld. Den väpnade konflikten i nordöstra delen av landet har pågått i mer än ett decennium. Sidas humanitära stöd har som mål att rädda liv, lindra nöd och öka skyddet för människor som är drabbade av den väpnade konflikten.

Den humanitära situationen i Nigeria

Den tolvåriga väpnade konflikten i nordöstra Nigeria, har ytterligare förvärrats under 2021 och 2022. Situationen för befolkningen har kraftigt försämrats. Bristande tillgång till mat gör att omkring 14 miljoner människor befinner sig i ett kritiskt tillstånd av livsmedelsförsörjning. I nordöstra Nigeria riskerar över 1,7 miljoner barn under fem år att vara akut undernärda i augusti 2022, om detta inte avvärjs.1Kriget i Ukraina försämrar tillgången till mat ytterligare.

Våldet mellan väpnade grupper och Nigerias militär har tvingat många människor att lämna sina hem, både inom landet och till grannländer. Nedstängning av flyktingläger i Borno har förvärrat situationen ytterligare.2

2,2 miljoner människor befinner sig på flykt och 8.4 miljoner är i behov av humanitärt bistånd och antalet ökar. En miljon människor kan inte nås av den humanitära hjälpen. Brott mot människors rättigheter och humanitär rätt är vanligt. Internflyktingars rättigheter brister.

Nigeria är också ett av de länder som är mest sårbart för klimatförändringar. Torka och ökenutbredning väntas öka i norr och översvämningar i söder, vilket kommer minska den redan otillräckliga jordbruksproduktionen.

Så stödjer Sida Nigerias civilbefolkning

Sidas humanitära stöd i Nigeria har som mål att rädda liv och lindra nöd genom att ge snabb hjälp och stöd till de människor som är mest utsatta. Att ge människor tillgång till mat och näring är särskilt viktigt. Arbetet stärker respekten för internationell humanitär rätt och ska bidra till ökat skydd från våld och övergrepp.

Sida jobbar med sju organisationer i Nigeria vilka fokuserar på att förhindra svält genom livräddande insatser och ökad tillgång till mat. Här ett urval av de organisationer som Sida stödjer i Nigeria.

Mat till svårtillgängliga områden

World Food Programme (WFP) arbetar med att förse människor med mat och med logistikfrågor, men också med skydd. Stödet är särskilt inriktat på att förhindra undernäring hos barn under två år samt gravida och ammande kvinnor. Stöd till United Nations Humanitarian Air Services (UNHAS) ingår också här och bidrar till att maten kan flygas till områden som är svåra att nå.

WFP:s arbete i Nigeria

Stöd mot akut undernäring

FN:s barnfond (Unicef) arbetar med näring, utbildning, vatten, sanitet och hygien och med att skydda barn i Nigeria. I nordöstra Nigeria stöttar Unicef drabbade människor på ett integrerat sätt. Bland annat får barnen vaccin mot mässling, behandling mot akut undernäring och tillgång till utbildning.

Unicefs arbete i Nigeria

Direktstöd till inhemska organisationer

Nigeria Humanitarian Fund (NHF) är en landbaserad fond som hanteras av FN. Den är ett viktigt instrument för att se till att stöd ges där behoven inte täcks någon annanstans. Fonden ger också direktstöd till nigerianska organisationer.

Om Nigeria Humanitarian Fund på UN OCHA:s webbplats

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Nigeria 2022 utgår ifrån en årlig krisanalys.

Uppdaterad: June 23, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning