Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Niger

Befolkningen i Niger är drabbad av flera kriser samtidigt: konflikter, minskad rörelsefrihet, lågkonjunktur och snabbt försämrad tillgång till mat. Sidas humanitära arbete fokuserar på att rädda liv, ge befolkningen skydd och öka tillgången till mat.

Den humanitära situationen i Niger

Niger rankas lägst av alla länder i FN:s index för mänsklig utveckling.1 Nio av tio lever i fattigdom och cirka 3,7 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd.

Pandemins indirekta konsekvenser i form av nedstängningar har lett till lågkonjunktur och minskad rörelsefrihet. Det drabbar de människor som redan tidigare hade det svårast. Under 2022 har tillgången till mat drastiskt försämrats. 4,4 miljoner människor, omkring 20 procent av befolkningen, beräknas sakna trygg tillgång till mat.

Niger är drabbat av flera konflikter. Den långdragna konflikten i nordöstra Nigeria påverkar alla fyra länder kring Tchadsjön, inklusive Niger. Landet påverkas även av de ökande konflikterna i Mali och Burkina Faso. Attacker och våld från olika väpnade grupper mot civila är vanligt längs med gränserna. Ökade spänningar i grannländerna har lett till att flyktingar korsar gränsen.

Omkring 280 000 människor har tvingats lämna sina hem och är internflyktingar. Niger har även tagit emot nästan 250 000 flyktingar som har flytt våldsamheter i grannländerna Burkina Faso, Mali, Tchadsjöområdet och nordvästra Nigeria.2

Klimatförändringar ökar sårbarheten

Områdena runt Tchadsjön och floden Niger är viktiga för Nigers befolkning och bidrar till många människors försörjning. Båda områdena är utsatta för klimatförändringar, naturkatastrofer och miljöförstöring. Nederbörden är oregelbunden och såväl torka som översvämningar och konflikter påverkar människors försörjning.

Så stödjer Sida Niger

Sidas fokus ligger på livräddande insatser och skydd för de mest utsatta människorna i konfliktområdet.

Hjälp till undernärda barn

Action Against Hunger (AAH) stärker hälso- och sjukvårdssystemet vid behandling och övervakning av barn som lider av akut undernäring. Projektet förbättrar även tillgången till vatten, sanitet och hygien för särskilt utsatta hushåll.

Arbetet i Niger på AAH:s webbplats

Förbättrar försörjningsmöjligheter

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) arbetar med att förbättra försörjningsmöjligheterna inom jordbruket och stödja anpassning till klimatförändringar, med fokus på särskilt utsatta människor.

Arbetet i Niger på FAO:s webbplats

Skyddar och hjälper människor i nöd

Internationella Rödakorskommittén (ICRC) skyddar människor som lider av ökat våld och osäkerhet. ICRC förbättrar även tillgången till sjukvård. De arbetar också med matdistribution och att bygga motståndskraftiga samhällen.

Arbetet i Niger på ICRC:s webbplats

Vatten och försörjning

Norska flyktinghjälpen (NRC) jobbar med skydd, främjande av hälsa, tillgång till vatten, livsmedelssäkerhet och försörjning. NRC är aktiva i områden där få andra humanitära aktörer är närvarande.

Arbetet i Niger på NRC:s webbplats

Transport till svårtillgängliga områden

Många människor befinner sig i områden som är svåra att nå för humanitära organisationer på grund av bristande säkerhet och dålig infrastruktur. FN:s humanitära lufttjänst (UNHAS) flyger humanitär personal och frakt till svårtillgängliga områden. FN:s livsmedelsprogram WFP finansierar UNHAS.

Om UNHAS arbete på WFP:s webbplats

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Niger 2022 utgår från en årlig krisanalys. Sida ger ett större humanitärt stöd 2022 jämfört med 2021.

Uppdaterad: May 6, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning