Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Myanmar

Myanmar är ett av Asiens fattigaste länder. Den politiska utvecklingen slår hårt mot hela samhället; människors säkerhet, demokratin, mänskliga rättigheter och ekonomin. Militärkuppen i februari 2021 har förändrat utvecklingssamarbetet, bland annat har hälsoinsatser fått extra fokus liksom stöd till det civila samhället.

Så går utvecklingen framåt

Kämpar vidare för demokrati

Trots stora risker och våld har människor visat motståndskraft och kämpat vidare för demokrati och mänskliga rättigheter. Det civila samhället har visat sig starkt och överlevt, trots att flera organisationer har tvingats gå under jorden eller fly.

Många utmaningar kvarstår

Halva befolkningen i fattigdom

Kuppen och pandemin har fått utvecklingen att gå bakåt. Nära 25 miljoner människor, halva befolkningen, beräknas leva under den nationella fattigdomsgränsen 2022. Det är en fördubbling på fem år.1

Omfattande brott mot mänskliga rättigheter efter militärkupp

Kvinnor och flickor är särskilt utsatta för diskriminering och våld. Den muslimska folkgruppen Rohingya, andra etniska minoriteter och internflyktingar drabbas i hög grad av sexuellt våld och riskerar tvångsgifte, slavarbete och människohandel.2

Hälsosystemet kollapsade

Efter militärkuppen kollapsade i princip det publika hälsosystemet och människors tillgång till god hälso- och sjukvård försämrades kraftigt på kort tid. Pandemin med omfattande restriktioner och nedstängningar har också påverkat tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård.

Två sorters bistånd

I Myanmar bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: May 2, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning