Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kuba

Kuba styrs sedan revolutionen 1959 av landets kommunistparti. De flesta kubaner fortsätter att leva under knappa förhållanden och det är olagligt att ansluta sig till oberoende organisationer. Syftet med Sidas stöd är att bidra till moderniseringen av landet där det finns förutsättningar och stärka respekten för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

Sidas bistånd på Kuba 2021

Totalt bistånd 32679000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 32679000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Ökad internetanvändning

De senaste åren har antalet internetanvändare i Kuba ökat.

Nya reformer

Nya ekonomiska och sociala reformer skapar framtidstro.

Ny grundlag

Landets nya grundlag uttrycker ökad respekt för mänskliga rättigheter och öppnar för samkönade äktenskap.

Många utmaningar kvarstår

Internet är begränsat och bevakat

Med ökad tillgång till internet kan fler göra sina röster hörda, men delar av internet är fortfarande blockerat och många som uttrycker kritik i sociala medier grips godtyckligt.

Patriarkala strukturer och sexism

Det kubanska samhället präglas fortfarande av patriarkala strukturer och sexism. Våldet mot kvinnor ökar och hbtq-personer fortsätter att vara en utsatt grupp.

Styrs i praktiken som enpartistat

Grundlagen slår fast att det kubanska kommunistpartiet ”är den främsta ledande politiska kraften i samhället”.

Utvecklingssamarbete på Kuba

Den kubanska grundlagen slår fast att inga andra partier är tillåtna än Kubas kommunistparti. Under 2020 presenterades ett uppdaterat ekonomiskt och socialt reformprogram. Det bygger i huvudsak på de tidigare förslag om modernisering som ännu inte genomförts.

Medellivslängden hör till den högsta i regionen och andelen läskunniga är mycket hög. Kubanerna har låga inkomster och många lever på de subventioner som regimen ger. Generellt saknar de flesta kubaner möjlighet att själva förbättra sin livssituation.

Mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratisk utveckling

Kuba är en enpartistat utan fria och demokratiska val. Medborgerliga och politiska rättigheter, såsom yttrandefrihet, är kraftigt begränsade. Oliktänkande frihetsberövas och trakasseras av polis och säkerhetstjänst. Aktivister hindras från att resa och staten håller politiska fångar.

Motverkar könsrelaterat våld

Även om Kuba präglas av patriarkala strukturer är landet relativt sett mer jämställt än andra länder i regionen. Könsrelaterat våld är dock vanligt och hbtq-personer diskrimineras. Sida stödjer flera kubanska aktörer som arbetar för att minska det könsrelaterade våldet.

Stärker den demokratiska utvecklingen

Kubas rättsväsende är inte oberoende. Genom stöd till International Legal Assistance Consortium (Ilac) bidrar Sida till att stärka den demokratiska utvecklingen i Kuba med fokus på rättsstatens oberoende.

Ilacs webbplats

Bättre levnadsvillkor och möjlighet till försörjning

60 procent av Kubas befolkning får ekonomiskt stöd genom att familjemedlemmar som lämnat landet skickar hem pengar. Jordbruksproduktionen backar och uppemot 80 procent av allt livsmedel importeras. Landets ekonomiska politik håller tillbaka människors möjligheter till försörjning och är ett hinder för att starta företag.

Om Kuba på Sweden Abroads webbplats

Ökad kunskap om ekonomisk utveckling

Kuba befinner sig i en ekonomisk kris bland annat på grund av skärpta sanktioner från USA och krisen i Venezuela, som är Kubas främsta handelspartner. Sida stödjer ett utbildningsprogram genom Universidad de la República de Uruguay som bidrar till att öka kunskapen hos kubanska lärosäten och flera av landets ministerier kring den finansiella sektorns roll för utveckling.

Universidad de la República de Uruguays webbplats

Stödjer småföretagare och jordbrukare

På senare år har en ny sektor med egenföretagare och privatanställda växt fram. Genom Diakonia bidrar Sida till lokala kubanska organisationer som stödjer småföretagare och jordbrukare.

Diakonias webbplats

Mer modernt bankväsende

I Kuba är kunskapen bristfällig om hur moderna banker fungerar. För att bidra till ett hållbart internationellt bankväsende samarbetar Näringslivets internationella råd i ett omfattande utbildningsprogram med den kubanska centralbanken.

Näringslivets internationella råds webbplats

Uppdaterad: May 17, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning