Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kamerun

Våldsamheter och flyktingströmmar drabbar Kamerun svårt. Klimatförändringar ökar befolkningens sårbarhet i norr. Sidas akuta humanitära arbete i Kamerun fokuserar på att rädda liv, ge befolkningen skydd och öka tillgången till livsmedel.

Den humanitära situationen i Kamerun

Kamerun påverkas av flera kriser samtidigt. Omkring en miljon kamerunier har tvingats lämna sina hem på grund av våldsamheter i Tchadsjöområdet och i landets engelsktalande nordvästra och sydvästra delar. I Kamerun finns mer än 330 000 flyktingar från Centralafrikanska republiken och nära 120 000 flyktingar från Nigeria. En stor del av befolkningen lever i utsatthet och 44 procent räknas som fattiga. Antalet barn med svår undernäring har ökat under det senaste året. Till följd av konflikten i de engelskspråkiga delarna av landet har över 700 000 barn där inte gått i skolan på många år. Cirka 4 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd 2022.1

Klimatförändringar ökar befolkningens sårbarhet i landets norra delar. Torrperioderna har blivit längre och regnperioderna mer intensiva. Tchadsjön, dess avrinningsområden och den tropiska regnskogen i söder påverkas mycket av miljöförstöring och överanvändning av vatten och skog.2

Kameruns infrastruktur inklusive samhällstjänster är bristfälliga. Osäkerheten, den dåliga infrastrukturen och hög korruption3 försvårar det humanitära arbetet.

Så stödjer Sida Kamerun

Sidas fokus ligger på livräddande insatser och skydd för de mest utsatta människorna i konfliktområdet.

Livräddande hjälp i svåråtkomliga områden

International Rescue Committee (IRC) räddar liv och ger skydd till människor i de mest utsatta områdena. Det sker bland annat genom kontantstöd eller utsäde som kan öka inkomsten. Att ge människor tillgång till rent vatten, hygien och sanitet ingår även. Kvinnor som blivit utsatta för könsrelaterat våld är prioriterade.

 IRC:s webbplats

Hjälper flyktingar

Norska Flyktinghjälpen, NRC skyddar Nigerianska flyktingar inom landet (internflyktingar), flyktingar från Nigeria och de människor som har kunnat återvända hem. Fokus ligger på att erbjuda vatten, hygien och sanitet, livsmedel, försörjning och utbildning.

NRC:s webbplats

Stöttar kvinnor och barn

Sida stödjer FN:s barnfonds, Unicef Humanitarian Action for Children, som har fokus på humanitärt stöd till kvinnor och barn i krisdrabbade områden. Stödet används bland annat för att minska undernäring hos barn, få bättre tillgång till rent dricksvatten och sanitet och skydd för barn inklusive mot könsrelaterat våld.

Humanitarian Action for Children i Kamerun på Unicefs webbplats

Stöd åt flyktingar

FN:s flyktingorganisation (UNHCR) arbetar med stöd relaterade till flyktingströmmarna från Centralafrikanska republiken och Nigeria, samt till internflyktingar och återvändande. Skydd, särskilt av barn, är högt prioriterat, liksom att förebygga könsrelaterat våld och att ge stöd åt överlevande. Utbildning och att stärka den sociala sammanhållningen är andra delar av arbetet.

Om Kamerun på UNHCR:s webbplats

Sidas krisanalys

År 2021 var det humanitära stödet till Kamerun 91,7 miljoner kronor. Sidas humanitära stöd till Kamerun 2022 utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: May 9, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning