Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Jemen

Den humanitära krisen i Jemen är världens största, och den fortsätter att förvärras. Krisen beror på fattigdom som förstärkts av det inbördeskrig som startade 2014. Flera länder i regionen är inblandade i de väpnade konflikterna.

Den humanitära situationen i Jemen

Över 20 miljoner människor, drygt två tredjedelar av Jemens befolkning, behöver humanitärt bistånd. Av dem är mer än 16 miljoner i akut behov av matbistånd och många svälter.1

Konflikten i Jemen har sedan 2014 tagit mer än 370 000 människoliv, främst beroende på brist på vatten, mat och hälsovård. Sedan krisen startade har mer än 4 miljoner människor tvingats lämna sina hem. De blir internflyktingar och bor i tillfälliga läger, i skolor eller i privata hem.2

Återkommande utbrott av kolera, ökengräshoppor och översvämningar försvårar den redan allvarliga situationen. Covid-19-pandemin har spätt på behoven ytterligare. Matbrist och undernäring är på oroväckande nivåer i Jemen. Tillgången till basala samhällstjänster är fortsatt begränsad.3

I Jemen finns drygt 140 000 flyktingar och asylsökande från andra länder, främst från länderna på Afrikas horn i Östafrika. Deras situation är allt mer ansträngd och det är särskilt svårt för kvinnor och barn. Landets restriktioner hindrar kvinnor från att resa utan sällskap av en manlig familjemedlem. Det gör det svårare också för kvinnliga hjälparbetare. Sexuellt och könsrelaterat våld är utbrett och ökar, särskilt vid frontlinjer.

Så stödjer Sida Jemens civilbefolkning

Sidas humanitära stöd i Jemen fokuserar på mat, förbättrad vatten, sanitet och hygien, samt bättre tillgång till hälsovård och skydd. Här är ett urval av de organisationer vi stödjer.

Humanitär fond för akuta insatser

OCHA:s Yemen Humanitarian Fund stödjer många sektorer och lokala organisationer. Stödet går till akuta livuppehållande och livräddande insatser inom flera områden i samhället, även i områden som är svåra att nå.

Om Yemen Humanitarian Funds på OCHA:s webbplats

Fler toaletter och mer rent vatten

Bristen på rent vatten och toaletter är stor och gör att sjukdomar lättare sprids. Det påverkar också redan sårbara barn och spädbarn. Internationella Rödakorskommittén (ICRC) är en av flera organisationer som jobbar för att öka tillgången till rent vatten, toaletter och möjligheten att tvätta sig.

Om arbetet i Jemen på ICRC:s webbplats

Näringsrik mat och vaccin till barn 

FN:s barnfond (Unicef) jobbar bland annat med att förse barn och mödrar med näringsrik mat. I stödet ingår att öka tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet, samt utbildning. Unicef spelar även en nyckelroll när det gäller att förse befolkningen med vaccin för exempelvis polio. Unicef räknar med att drygt 11 miljoner barn behöver humanitärt bistånd 2022.

Om arbetet i Jemen på Unicefs webbplats

Skolor rustas upp och byggs

Norska flyktingrådet (NRC) bidrar till att bygga skolor och bygga ut och renovera skadade skolbyggnader så att fler barn kan gå i skolan. Det har resulterat i fler klassrum, tillgång till rent vatten och separata toaletter för pojkar och flickor.

Om arbetet i Jemenpå NRC:s webbplats

Mat åt 13 miljoner

World Food Programme (WFP) är en viktig aktör i Jemen och förser 13 miljoner av de mest sårbara människorna med mat regelbundet.

Om arbetet i Jemen på WFP:s webbplats

Stödjer internflyktingar

FN:s flyktingorgan UNHCR leder distributionen av förnödenheter som inte är mat, som exempelvis filtar, hälsovårdsartiklar och kastruller, särskilt till internflyktingar.

Om arbetet i Jemen på UNHCR:s webbplats

Sidas krisanalys och omfattning av stödet

Sveriges humanitära stöd till Jemen har vuxit det senaste decenniet och är nu uppe i närmare 2 miljarder kronor för perioden 2011–2021. Stödet utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: May 4, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning