Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Irak

Sidas utvecklingssamarbete i Irak ska bidra till ett mer fredligt samhälle, en ökad respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet och utveckling inom miljö- och klimatområdet. Iraks befolkning är sedan årtionden hårt drabbad av väpnade konflikter och politisk instabilitet. Därför har Sida även humanitärt stöd till Irak.

Så går utvecklingen framåt

Flyktingar återvänder hem

Sedan 2017 har nära 5 miljoner internflyktingar, av totalt 6 miljoner, kunnat återvända till sina hem i områden som varit ockuperade av IS.1 Fortfarande lever över en miljon människor som flyktingar i det egna landet.2

Historiskt många kvinnor i parlamentet

Valet 2021 ritade om den politiska kartan. För första gången blev flera partipolitiskt oberoende kandidater invalda i parlamentet, varav 29 procent kvinnor, vilket är fler än någonsin tidigare.3 Samtidigt har hot och trakasserier mot människoaktivister och kvinnliga politiker ökat sedan valet.

Ekonomin återhämtar sig

Ekonomin återhämtar sig långsamt efter tidigare nedgång orsakat av covid-19-pandemin och sjunkande oljepriser. Exporten av olja har tilltagit och ökningen av statsskulden har stannat av. Återhämtningen är skör och hotas av klimatkrisen. Den ekonomiska ojämlikheten har samtidigt förvärrats och fattigdomen är utbredd.4

Många utmaningar kvarstår

Ökad fattigdom

Fattigdomen ökade till följ av pandemin och 2021 var det näst torraste året på 40 år. Omkring 5,3 miljoner människor är drabbade. Många har förlorat sina jobb och inkomster. Arbetslösheten är hög och slår hårdast mot kvinnor och ungdomar.5 58 procent av befolkningen är under 24 år.6

Ojämställdhet genomsyrar samhället

Irak är ett av världens minst jämställda länder och befinner sig i botten i globala mätningar, senast på plats 154 av 156 i World Economics jämställdhetsindex 2021. Kvinnors möjligheter att påverka samhället är begränsat.7

Utbredd korruption

Transparency International placerar återigen Irak som ett av världens mest korrupta länder. Korruptionen är djupt rotad i landets ekonomi och politik och berövar befolkningen grundläggande rättigheter som exempelvis tillgång till rent vatten, sjukvård, elektricitet, infrastruktur och arbete.8

Tjugotal personer står och sitter på en grusplan medan de deltar i en kurs om minor. De lyssnar på en man som står närmast kameran. Mannen pekar på en affisch som han håller i.

Berättelser om biståndet

"Riskerna ökar för olyckshändelser i och med den stora mängden människor på flykt"

Irak är ett av världens mest mintäta länder. Sida stödjer organisationer som arbetar med minröjning och utbildning kring farorna.

Två sorters bistånd i Irak

I Irak bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: June 7, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning