Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Kamerun

Kriser och flyktingströmmar drabbar Kamerun svårt. Sidas akuta humanitära arbete i Kamerun och länderna runt Tchadsjön fokuserar på att rädda liv, ge befolkningen skydd och öka tillgången till livsmedel.

Den humanitära situationen i Kamerun

Kamerun har historiskt varit ett säkert, relativt stabilt och för regionen väl utvecklat land, men landet påverkas av flera kriser varav vissa har sitt ursprung i länderna runt omkring. Det gör att en stor del av befolkningen lever i utsatthet. Cirka 4,4 miljoner människor förväntas behöva humanitärt bistånd 2021.1

Konflikten mellan olika väpnade grupper och den nigerianska armén har under det senaste året blivit mer intensiv med attacker och räder som drabbar befolkningen.

Upp till en miljon människor beräknas ha tvingats lämna sina hem, cirka 40 000 till grannlandet Nigeria. Ett stort antal flyktingar har i sin tur flytt från Nigeria till Kamerun. Omkring 250 000 flyktingar befinner sig i landet på grund av konflikten i Centralafrikanska Republiken.2

Klimatförändringar ökar sårbarheten

Klimatförändringar ökar befolkningens sårbarhet i landets norra delar. Torrperioderna har blivit längre och det regnar än normalt under regnperioderna. Tchadsjön, dess avrinningsområden och den tropiska regnskogen i söder påverkas mycket av miljöförstöring och överanvändning av vatten och skog.

Kamerun har bristande samhällstjänster och infrastruktur, i synnerhet för personer som är påverkade av krisen. Osäkerheten, den dåliga infrastrukturen och en hög korruptionsnivå är utmaningar för det humanitära arbetet.3

Så stödjer Sida Kamerun

Under 2021 ligger Sidas fokus på livräddande insatser och skydd för de mest utsatta människorna i konfliktområdet.

Livräddande hjälp i svåråtkomliga områden

Internationella räddningskommittén, IRC ger livräddande hjälp i de mest utsatta områdena. Det sker bland annat genom kontantstöd eller grödor som kan generera högre inkomster. Att förse människor med vatten, hygien och sanitet med fokus på kvinnor som blivit utsatta för könsbaserat våld, är också prioriterat.

 IRC:s webbplats

Hjälper flyktingar

Norska Flyktinghjälpen, NRC skyddar internflyktingar, flyktingar från Nigeria och de människor som har kunnat återvända hem. Fokus ligger på att förse dem med vatten, hygien och sanitet, livsmedel, försörjning och utbildning.

NRC:s webbplats

Skyddar barnen

Plan International arbetar i landets nordvästra och sydvästra delar med fokus få att skydda barn och se till att de får tillgång till vatten, sanitet och hygien.

Plan Internationals webbplats

Fakta Tchadsjökrisen

Tchadsjökrisen är en av världens svåraste humanitära kriser och berör fyra länder i området runt Tchadsjön; Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria. 17 miljoner människor i de tre länderna berörs av krisen och nästan 11 miljoner är i behov av akut humanitärt stöd. Över 2,7 miljoner människor har tvingats fly från sina hem.

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Kamerun utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: 29 december 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning