Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Irak

Sidas utvecklingssamarbete i Irak ska bidra till ett mer fredligt samhälle och en ökad respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Iraks befolkning är sedan årtionden hårt drabbad av väpnade konflikter och politisk instabilitet. Därför har Sida även humanitärt stöd till Irak.

Sidas bistånd i Irak 2021

Totalt bistånd 362052152 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 257075259 SEK, Humanitärt stöd 104976893 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Flyktingar har kunnat återvända hem

Cirka 4,7 miljoner internflyktingar har kunnat återvända till sina hem i områden som varit ockuperade av IS.1

Minröjning pågår

Under 2020 röjdes 76 500 kvadratmeter mark från minor. Irak är ett av världens mest minerade länder. Det finns olika sorters minor från tidigare konflikter på en yta av cirka 3000 kvadratkilometer.2

Ekonomin utvecklas

Efter stora folkliga protester mot korruption och för bättre samhällsstyrning har Iraks parlament och regering börjat förändra ekonomin i landet. Inkomstkällorna är inte längre helt beroende av intäkterna från olja och sysselsättningen har ökat.

Många utmaningar kvarstår

Ökad fattigdom till följd av coronapandemin

2020 levde cirka en miljon irakier i extrem fattigdom (under 1,90 USD/dag), i början av 2021 hade siffran ökat med cirka en halv miljon människor. Många människor har svårt att försörja sig, särskilt ungdomar och cirka 58 procent av befolkningen är under 24 år.3

Ojämställdhet genomsyrar samhället

Få kvinnor deltar i politiken och även ungdomars möjligheter att påverka samhället är begränsade. Detta har lett till landsomfattande protester sedan oktober 2019. Lagar och politik som ska skydda kvinnors rättigheter omsätts inte i praktiken. Det bidrar till att Irak hamnar långt ner i både Världsbankens och FN:s jämställdhetsindex.4

Brott mot mänskliga rättigheter

Brotten mot mänskliga rättigheter är omfattande och minoritetsgrupper är särskilt utsatta. Rättssäkerheten är bristfällig och mediernas frihet och oberoende är begränsade. Rapporter visar på grova brott mot de människor som deltagit i demonstrationerna. 600 demonstranter har dödats och över 20,000 har skadats.5

Tjugotal personer står och sitter på en grusplan medan de deltar i en kurs om minor. De lyssnar på en man som står närmast kameran. Mannen pekar på en affisch som han håller i.

Berättelser om biståndet

"Riskerna ökar för olyckshändelser i och med den stora mängden människor på flykt"

Irak är ett av världens mest mintäta länder. Sida stödjer organisationer som arbetar med minröjning och utbildning kring farorna.

Två sorters bistånd i Irak

I Irak bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: April 5, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning