Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Irak

Iraks befolkning är sedan årtionden hårt drabbade av väpnade konflikter och instabilitet. Sidas utvecklingssamarbete i Irak bidrar till ett fredligt samhälle som har respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. En stor del av stödet går också till återuppbyggnad av landet.

Sidas bistånd till Irak 2019

Totalt bistånd

315 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

194.3 mnkr

Humanitärt stöd

120.7 mnkr

Viktiga temaområden i Irak

Fredliga och inkluderande samhällen
Jämställdhet

Så går utvecklingen framåt

Flyktingar har kunnat återvända hem

Cirka 4,5 miljoner internflyktingar har kunnat återvända till sina byar i de områden som varit ockuperade av IS.

Fler kvinnor än någonsin ställde upp i valet 2018

Fler kvinnliga kandidater än någonsin ställde upp i parlamentsvalet 2018 (2000 kvinnor enligt UN Women). Kvinnliga parlamentariker har gått samman och driver på för kvinnors rättigheter och för att motverka traditionella könsnormer.

Kvinnorörelsen har stoppat begränsande lagar

Kvinnorörelsen har flera gånger lyckats stoppa lagförslag som annars skulle ha gett religiösa samfund rätten att till exempel begränsa kvinnors rörelsefrihet, neka kvinnor skilsmässa och tillåta barnäktenskap.

Många utmaningar kvarstår

Utbredd korruption

Ett svagt politiskt styre, korruption och terrorism försvårar läget i landet. Transparency International placerade Irak på plats 168 av 180 på sin lista över korruptionsgrad i världens länder.

Många har svårt att försörja sig

Många människor i Irak har svårt att försörja sig, särskilt ungdomar, vilka utgör en stor del av landets befolkning.

Ojämställdhet genomsyrar samhället

Lagar och politik som skyddar kvinnors rättigheter omsätts inte i praktiken, vilket bidrar till att placera Irak långt ner på FN:s jämställdhetsindex liksom på Världsbankens jämställdhetsskala, som bland annat mäter jämställd lagstiftning.

Berättelser om biståndet

"Riskerna ökar för olyckshändelser i och med den stora mängden människor på flykt, som dessutom inte känner till områdena."

Irak beräknas vara ett av världens mest mintäta länder. Sida stödjer organisationer som arbetar med minröjning och utbildning kring farorna.

Fyra minröjare står på ett fält. I förgrunden står två av dem och håller i utrustning som röjer minor. De andra två männen står i bakgrunden och tittar på.

Två sorters bistånd i Irak

I Irak bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 4 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning