Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Bangladesh

Fattigdomen i Bangladesh har minskat stadigt sedan 1990-talet men är fortfarande utbredd. Den demokratiska utvecklingen går åt fel håll och landet är sårbart för klimatförändringar och naturkatastrofer. Sidas utvecklingssamarbete fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa, klimat och miljö.

Sidas bistånd till Bangladesh 2020

Totalt bistånd 487163000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 447820000 SEK, Humanitärt stöd 39343488 SEK.

Så går utvecklingen framåt

55%

minskning av barnadödligheten de senaste femton åren, visar siffror från Unicef.¹

Färre lever i fattigdom

Andelen människor som lever i fattigdom har minskat kraftigt sedan 1990-talet och minskningen fortsätter. Andelen minskade från drygt 24 procent 2016 till 20,5 procent 2019.2 Sedan 2018 är Bangladesh inte längre med på FN:s lista över världens minst utvecklade länder.

Mödradödligheten har minskat

Mödradödligheten har minskat från 434 dödsfall per 100 000 levande födslar år 2000 till 173 år 2017.3

Många utmaningar kvarstår

860 000

människor från den muslimska folkgruppen rohingya har flytt från Myanmar till Bangladesh. Behoven hos både flyktingar och de samhällen som tar emot dem är stora. I dag finns ingen möjlighet för rohingyerna att på ett säkert sätt återvända hem.

Brister inom mänskliga rättigheter

Civilsamhället kan ofta inte verka fritt, yttrandefriheten är inskränkt och det politiska våldet ökar. Utomrättsliga avrättningar förekommer. Korruptionen är utbredd – landet ligger på plats 146 av 180 i Transparency Internationals korruptionsindex.4

Många barnäktenskap och tonårsgraviditeter

Bangladesh är ett av de länder i världen som har flest barnäktenskap.5 Även tonårsgraviditeterna är många: Drygt 10 procent av alla tonårsflickor blir gravida och föder barn innan de fyller 19 år.6

Rumpa tittar in i kameran. I bakgrunden syns växter mot en husvägg och fönster.

Berättelser om biståndet

"Jag tänker inte på att gifta mig"

I Bangladesh gifter sig 18 procent av alla tjejer innan de fyllt 15 år. Sextonåriga Rumpa Jannatul Rupa har övertygat sin mamma om att inte gifta bort henne – istället vill hon läsa på universitetet.

Utvecklingssamarbetet i Bangladesh

I Bangladesh bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 3 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning