Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Bangladesh

Fattigdomen i Bangladesh har minskat stadigt sedan 1990-talet men är fortfarande utbredd. Den demokratiska utvecklingen går åt fel håll och landet är sårbart för klimatförändringar och naturkatastrofer. Sidas utvecklingssamarbete fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa, klimat och miljö.

Sidas bistånd till Bangladesh 2020

Totalt bistånd

487.3 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

447.9 mnkr

Humanitärt stöd

39.3 mnkr

Så går utvecklingen framåt

50%

minskning av barnadödligheten de senaste femton åren, visar siffror från Unicef.

Färre lever i fattigdom

Andelen människor som lever i fattigdom har minskat från 44 procent 1991 till 15 procent 2017, visar siffror från Världsbanken. Sedan 2018 är Bangladesh inte längre med på FN:s lista över världens minst utvecklade länder.

Mödradödligheten har minskat

Mödradödligheten har minskat från 569 dödsfall per 100 000 levande födslar 1990 till 172 år 2018 (Världsbanken).

Många utmaningar kvarstår

860 000

människor från den muslimska folkgruppen rohingya har flytt från Myanmar till Bangladesh. Behoven hos både flyktingar och de samhällen som tar emot dem är stora. I dag finns ingen möjlighet för rohingyerna att på ett säkert sätt återvända hem.

Utbredd korruption

Det finns stora brister vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Civilsamhället kan ofta inte verka fritt, yttrandefriheten är inskränkt och det politiska våldet ökar. Utomrättsliga avrättningar förekommer. Korruptionen är mycket utbredd – landet ligger på plats 146 av 180 i Transparency Internationals korruptionsindex.

Ett av länderna med flest barnäktenskap

Bangladesh är ett av de länder i världen som har flest barnäktenskap och tonårsgraviditeter, visar siffror från Unicef och UNFPA. Antalet osäkra aborter har ökat under de senaste åren.

Berättelser om biståndet

"Jag tänker inte på att gifta mig"

I Bangladesh gifter sig 18 procent av alla tjejer innan de fyllt 15 år. Sextonåriga Rumpa Jannatul Rupa har övertygat sin mamma om att inte gifta bort henne – istället vill hon läsa på universitetet.

Rumpa tittar in i kameran. I bakgrunden syns växter mot en husvägg och fönster.

Utvecklingssamarbetet i Bangladesh

I Bangladesh bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 6 maj 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning