Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Armenien

Armenien var fram till 1991 en delrepublik i Sovjetunionen. Sedan självständigheten har många armenier på grund fattigdom och bristande framtidstro valt att lämna hemlandet. Sidas arbete stärker demokratin, ökar respekten för människors rättigheter, minskar landets klimatpåverkan och bidrar till förbättrade försörjningsmöjligheter för landets befolkning.

Sidas bistånd till Armenien 2020

Så går utvecklingen framåt

Nytt politiskt ledarskap

Ett nytt politiskt ledarskap säger sig vilja ta tag i stora, utvecklingshämmande problem som korruption, svag rättssäkerhet och bristande respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Fortfarande återstår för den armeniska regeringen att uppvisa konkreta resultat.

Ökade intäkter från turism

Innan coronapandemin bröt ut var den ekonomiska tillväxten god, vilket kan kopplas till ökade intäkter från bland annat turistnäringen och moderniseringar inom till exempel it-sektorn. Det ekonomiska uppsvinget har gjort att många armenier har fått det bättre.

Eldupphör – men konflikten förblir olöst

Hösten 2020 utbröt öppet krig mellan Armenien och Azerbajdzjan över Nagorno-Karabach och sedan 10 november finns en överenskommelse om ett fullständigt eldupphör. I efterdyningarna av kriget finns en rad olösta frågor som manifesteras genom missnöjesyttringar i landet.

Många utmaningar kvarstår

Utbredd straffrihet

Rättsväsendet i Armenien kritiseras för att inte vara oberoende, bland annat råder en utbredd straffrihet för poliser och militärer.

Politisk turbulens

Politisk turbulens, missnöjesyttringar och demonstrationer har utbrutit sedan fredsuppgörelsen om Nagorno-Karabach. Det är fortsatt stora utmaningar avseende det humanitära läget både i Armenien och i Nagorno-Karabach.

Hög ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten är hög och ekonomiska ojämlikheter präglar den armeniska ekonomin.

Utvecklingssamarbete i Armenien

Armenien ligger i bergskedjan Kaukasus som löper mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Beläget i en jordbävningszon drabbades landet hårt av ett kraftigt skalv 1988. Efter det förödande skalvet och kriget om Nagorno-Karabach på 1990-talet försämrades levnadsvillkoren dramatiskt och i mitten av decenniet beräknades hälften av landets medborgare leva under fattigdomsgränsen. Sedan dess har förhållandena förbättrats avsevärt, men fortfarande råder stora skillnader i välfärd mellan stad och landsbygd.

Ekonomisk utveckling

Jordbrukssektorn dominerar i Armenien, men it-sektorn växer för varje år. Arbetslösheten är hög och på landsbygden lever fortfarande var fjärde armenier i fattigdom. Korruption inom affärslivet, rättsväsendet och statsförvaltningen är ett stort problem.

Fler jobb till utsatta grupper

Hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar, är en av orsakerna till att många väljer att lämna Armenien. I ett nytt samarbete med schweiziska biståndsmyndigheten Helvetas stödjer Sida kvinnor, ungdomar och andra utsatta grupper att med rätt kvalifikationer ta sig in på arbetsmarknaden.

Om Helvetas program på deras webbplats

Mänskliga rättigheter, jämställdhet och demkrati

Den demokratiska utvecklingen i Armenien är eftersatt, respekten mänskliga rättigheter brister och kvinnor diskrimineras systematiskt. I World Economic Forums index över jämställdhet hamnar Armenien på plats 98 av 146 länder. Det återstår fortfarande att se vad den nya regeringens reformarbete innebär för Armeniens demokratiska utveckling.

Index för jämställdhet hos World Economic Forums webbplats

Ökad insyn i politiken

Armeniens regering säger sig vilja göra upp med korruption och ett svagt rättssystem. Via UNDP bidrar Sida till arbetet för ökad insyn i politiken och ett oberoende rättssystem som inkluderar hela landets befolkning, även de grupper som tidigare varit utanför.

Om programmet på UNDP:s webbplats

Starkare rättigheter för kvinnor

Kvinnors diskrimineras systematiskt, särskilt på landsbygden. Genom FN:s utvecklingsprogram UNDP  främjar Sida jämställdheten och respekten för mänskliga rättigheter både i parlamentet, det parlamentariska arbetet och i de lagar som stiftas.

Om programmet på UNDP:s webbplats

Stöd till MR-organisationer

Civilsamhällesorganisationer kan i regel bedriva sin verksamhet relativt fritt, förutsatt att de driver frågor som inte uppfattas som kontroversiella, som till exempel hbtq-frågor. Tillsammans med Euroasia Partnership Foundation stödjer Sida organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, anti-diskriminering, icke-våld, anti-korruption och miljöfrågor.

Om programmet på Euroasia Partnership Foundation webbplats

Förbättrad miljö och klimat

Avfallshanteringen i Armenien är undermålig och landet saknar ett fungerande system för återvinning. Den ekonomiskt viktiga gruvindustrin drivs inte på ett hållbart sätt, varken ur ett miljö- eller arbetsmiljöperspektiv. En stor del av Armeniens energibehov täcks av rysk gas och olja.

Minskad energiförbrukning

Armeniens energisektor är underutvecklad och landets energibehov tillgodoses till stor del av kärnkraftverket Medzamor – ofta kallat världens mest riskabla kärnkraftverk. Via fonden E5P (Eastern European Energy Efficiency and Environmental Partnership) stödjer Sida ett flertal projekt som syftar till att minska energiförbrukningen och förbättra miljön i Armenien.

EfP:s webbplats 

Bättre avfallshantering

Avfallshanteringen i Armenien är ett stort problem. Genom investeringsprojekt i huvudstaden Jerevan och regionen runt omkring förbättrar Sida avfallshanteringen. Projektet genomförs i samarbete med fonden E5P, Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

Om projektet på Europeiska investeringsbankens (EIB) webbplats

Om projektet hos Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings (EBDR) webbplats

Minskar energiförbrukningen med LED-lampor

Energieffektiviteten och tekniken i gatubelysningen är undermålig i flera av landet städer. I Armeniens andra största stad, Gyumri, bidrar Sida tillsammans med EBRD med att renovera stadens belysning – genom att byta ut äldre kvicksilver-baserade armaturer mot mer energisnåla LED-armaturer, vilket leder till minskad energiförbrukning och lägre utsläpp av växthusgaser.

Om programmet på EBRD:s webbplats

Uppdaterad: 23 april 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning