Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Afghanistan

Afghanistan har under de senaste åren präglats av politisk osäkerhet kring valresultat, fredsavtalet mellan USA och talibanerna och förhoppningen om en fördjupad dialog mellan landets olika etniska grupper. Drygt hälften av befolkningen lever i fattigdom. Sidas utvecklingssamarbete bidrar bland annat till demokratisk utveckling och ekonomisk tillväxt.

Sidas bistånd till Afghanistan 2019

Totalt bistånd

1.2 mdkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

1.1 mdkr

Humanitärt stöd

182.3 mnkr

Viktiga temaområden i Afghanistan

Mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratisk utveckling
Utbildning
Ekonomisk utveckling

Så går utvecklingen framåt

Fler barn går i skolan

Sedan 2001 har antalet barn som går i skolan ökat från cirka en miljon till över 9 miljoner. Andelen flickor har ökat från nära noll till 39 procent.

Fler barn och mödrar överlever

Mödra- och barnadödligheten har minskat kraftigt i Afghanistan de senaste åren.

Relativt fria och demokratiska val

Utifrån landets förutsättningar har relativt sett fria och demokratiska val genomförts till både parlamentet och presidentposten.

Många utmaningar kvarstår

Ojämställdhet präglar samhället

Afghanistan är fortfarande ett extremt ojämställt land, och rankas på plats 170 av 189 länder på FN:s Gender Inequality Index.1

Ett av de mest korrupta länderna

Enligt Transparency Internationals korruptionsindex 2019 är Afghanistan det åttonde mest korrupta landet i världen. 2

Miljontals barn går inte i skolan

Unicef uppskattar att 3,7 miljoner barn inte går i skolan i Afghanistan 3– 60 procent av dem är flickor.4 Det råder stor brist på kvinnliga lärare, särskilt i landsbygdsskolorna.

Berättelser om biståndet

Mediestöd ökar säkerheten för journalister i Afghanistan

Trots att mediesektorn i Afghanistan har blomstrat under senare år så är journalistyrket ett av de farligaste i landet. Det svenska stödet går till att motverka hot och våld mot journalister och till en dygnsöppen hotline dit journalister kan vända sig för akut hjälp.

En kvinna med hörlurar håller i en kamera som hon riktar mot en person i förgrunden.

Två sorters bistånd

I Afghanistan bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 19 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning