Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Förebygga och motverka sexuellt utnyttjande, övergrepp och sexuella trakasserier (SEAH)

Enheten för tematiskt stöd

Sammanfattning

Utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet agerar ofta i kontexter med ojämlika maktförhållanden kopplade till kön och socioekonomisk status, vilket medför att organisationer behöver arbeta aktivt med att förebygga och förhindra SEAH samt agera snabbt när fall inträffar. Förekomsten av SEAH och underlåtenhet att hantera det, riskerar att cementera negativa beteenden inom och utanför organisationen. Därtill bidrar SEAH till fysiskt och psykiskt lidande och kan i vissa fall leda till livslångt trauma för de utsatta. Uteblivet agerande när fall uppstår skadar även förtroendet för internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och blir ett hinder för att nå utvecklingsresultat.

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2022-01-11

Publikationstyp: -

Utgiven: 2022

Språk: Svenska

Författare: