Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ytterligare 70 miljoner i humanitärt bistånd till Afghanistan

Sveriges biståndsmyndighet Sida ger ytterligare totalt 70 miljoner kronor i humanitärt stöd i Afghanistan. Det innebär att Sidas humanitära stöd i landet i år uppgår till 258 miljoner. Talibanernas maktövertagande har skapat stor politisk och ekonomisk osäkerhet och de humanitära behoven befaras öka dramatiskt.

Mattransport

FN-organet UNHAS flyger mattransporter åt livsmedelsprogrammet WFP i Afghanistan. Foto: WFP

Publicerad 3 september 2021

Afghanistan och dess mycket sårbara befolkning har i årtionden kämpat med ett flertal överlappande utmaningar: långa och svåra väpnade konflikter, torka, kalla vintrar och översvämningar samt konsekvenserna av covid-19. Detta har resulterat i att häften av landets befolkning – 18,4 miljoner människor av cirka 34 miljoner invånare – är i behov av humanitärt bistånd.

Biståndsmyndigheten Sida har därför beslutat om ytterligare 20 miljoner kronor till FN-organet OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, och deras humanitära landfond Afghanistan Humanitarian Fund.

Fredspristagaren FN:s livsmedelsprogram WFP, World Food Programme, får 50 miljoner kronor i tillägg till dess humanitära verksamhet i Afghanistan med anledning av den försämrade humanitära situationen.

Det innebär att Sidas humanitära stöd i Afghanistan hittills i år uppgår till 258 miljoner kronor.

Humanitära organisationer fortsätter att rädda liv och lindra nöd

– Trots risker för personalens säkerhet har humanitära organisationer för avsikt att stanna och fortsätta arbetet som före talibanernas maktövertagande och utöka stödet för att rädda liv och lindra nöd, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära bistånd.

– Enligt FN:s livsmedelsprogram har kombinationen av torka, coronapandemin och flera års konflikt orsakat en otrygg livsmedelsförsörjning för 14 miljoner afghaner, inklusive 2 miljoner barn som är akut undernärda. WFP har kunnat nå 5,8 miljoner människor hittills i år, och deras plan är att nå samtliga 14 miljoner som är i behov av mat under 2021, säger Jakob Wernerman.

Sida har avbrutit allt svenskt stöd till afghanska staten. Stödet kanaliserades tidigare via Världsbankens återuppbyggnadsfond ARTF, Afghanistan Reconstruction Trust Fund, som nu har ställt in sina betalningar. Fonden har varit inriktad på statsbyggnad men också finansierat utbildning, sjukvård och lokal demokrati. Sida hade tidigare planerat att ge ett stöd på 448 miljoner kronor till ARTF i år, vilket motsvarar ungefär hälften av det årliga totala anslaget till Afghanistan.

Pengar omfördelas från långsiktig utveckling till humanitärt arbete

Den 2 september beslutade regeringen att 300 miljoner kronor omfördelas från utvecklingsbiståndet i Afghanistan till globala humanitära nödinsatser. Återstående cirka 140 miljoner budgeterade medel till Världsbanksfonden är planerade att fortsatt gå till utvecklingsbistånd i Afghanistan.

– Vi ser fortfarande enorma behov av utvecklingsbistånd i Afghanistan. Vi fortsätter dialogen med Sidas samarbetsorganisationer om hur de kan fortsätta sitt befintliga arbete med till exempel hälsovård och utbildning på ett sätt som gagnar den afghanska civilbefolkningen, säger Maria Lundberg, chef för Afghanistanenheten på Sida.

Publicerad: September 3, 2021