Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Utökat stöd till Pakistan

Monsunregnet i Pakistan har gjort situationen allt svårare för de drabbade med översvämningar och jordskred, vilket också gör det mer utmanande för hjälporganisationer att komma fram till behövande. Biståndsmyndigheten Sida ger ytterligare stöd på 9,2 miljoner kronor till drabbade av de omfattande översvämningarna i Pakistan och sammanlagt har nu Sida bidragit med 17,7 miljoner till översvämningskatastrofen.

– Det är fortfarande svårt att ta sig fram till de miljontals människor som förlorat sina hem eftersom regnet fortsätter och dödstalen kommer stiga om hjälpen kommer fram för sent. Flera hjälporganisationer är på plats i landet men utmaningen är att nå de som har de största behoven när vägar och broar är skadade, säger Jakob Wernerman, Sidas chef för det humanitära biståndet.

De nya stöden går till olika organisationer som är vana att arbeta i svåra omständigheter där det är viktigt att nå fram till de drabbade snabbt med kontantstöd, livsmedel och hälsostöd. Flera av dem finns redan på plats, som International Rescue Committee (IRC) som fått ett nytt stöd på 4,1 miljoner utöver de 3,6 man fick förra veckan.  Action Against Hunger fick 3 miljoner, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beviljats 2,1 miljoner för att bidra med både ett team av experter och tält som transporteras till de drabbade provinserna. MSBs insatser samordnas med insatser från övriga EU-länder på plats.

I förra veckan beviljade Sida ett stöd på 8,5 miljoner kronor för akuta insatser via International Rescue Committee (IRC) och Islamic Relief.

Insatser för att rädda liv

Alla organisationer som beviljats stöd från Sida kommer bidra med livräddande insatser som exempelvis kontantstöd, vatten och sanitet, tak över huvudet, olika sorters hälsostöd och särskilt skydd för kvinnor och barn.

Behoven fortsätter att öka

Eftersom det fortfarande kan komma mer regn väntas behoven fortsätta öka och skador på infrastruktur som vägar och broar försenar och försvårar insatserna. Totalt har biståndsmyndigheten Sida nu beslutat om 17,7 miljoner kronor i stöd till de fyra organisationerna.

Beslutade utbetalningar

  • International Rescue Committee: 7,7 miljoner kronor
  • Islamic Relief: 4,9 miljoner kronor
  • Action Against Hunger: 3 miljoner kronor
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: 2,1 miljoner kronor

Publicerad: September 10, 2022