Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Stöd till vaccinationskampanj i Uganda ska öppna skolor och minska tonårsgraviditeter

Covid-19-pandemin har fått stora konsekvenser i Uganda. Skolorna stängdes i mars 2020 för att minska smittspridningen vilket lett till en mycket kraftig ökning av tonårsgraviditeter. Biståndsmyndigheten Sida ger nu ett femårigt stöd på totalt 165 miljoner kronor till Unicef för att omedelbart skynda på vaccinering av riskgrupper och äldre.

När äldre vaccinerats kan skolor öppna

– Det är viktigt att snabbt rulla ut vaccinet till riskgrupper eftersom Ugandas president har kopplat samman vaccinering av äldre med skolöppnande. Vaccineringen är nyckeln till att få skolorna att öppna igen, vilket är en central skyddsåtgärd för att undvika att flickor blir gravida när de själva är barn, säger Ola Hällgren, Sidas biståndschef i Uganda.

Redan före pandemin hade Uganda bland världens högsta nivåer av tonårsgraviditeter, och på ett och ett halvt år har antalet gravida flickor mellan 10 och 14 år ökat med ofattbara 366 procent, enligt Unicef.

Läraren Aaron Twinomujuni får vaccin

Vaccinationsdags

Aaron Twinomujuni som är matematiklärare på Bulimba Primary School vaccineras mot covid-19 vid Bwama Health Centre III på Bwama Island. Vaccinationerna ska påskynda öppnandet av skolorna i Uganda som varit stängda under mycket lång tid. Foto: Unicef

15 miljoner barn har förlorat två år

Uganda är det land i världen där skolorna hållits stängda längst för att minska spridningen av covid-19. Närmare 15 miljoner barn och ungdomar, varav 600 000 flyktingar, har förlorat snart två år av skolgång. Det ger förödande och långsiktiga konsekvenser både för de enskilt drabbade och för hela samhället. Inte minst bedöms skolstängningen starkt bidra till att antalet gravida flickor har ökat kraftigt under pandemin.

Sidas beslut gör det möjligt för Unicef att genast börja arbeta med en landsomfattande vaccinationskampanj. Kampanjen pågår till och med slutet av februari och genomförs av Ugandas regering tillsammans med Unicef, världshälsoorganisationen (WHO) och andra samarbetsorganisationer.

Fem miljoner doser riskerar kastas

 I dagsläget är bara 4,8 procent av de prioriterade riskgrupperna fullvaccinerade trots att tillgången till vaccin inte längre är en flaskhals. Tvärtom riskerar bäst-före datum för fler än fem miljoner doser löpa ut innan slutet av januari 2022 om inte takten ökar.

Unicef ser till att det finns säkra kylkedjor för distribution av vaccinet. De fokuserar på att mobilisera samhället, kommunikation samt att tillsammans med WHO bidra till de dagliga omkostnaderna för vaccinatörerna. Andra givare som bidrar till den tidsbegränsade och riktade vaccinationskampanjen är bland andra Norge och Irland.

På längre sikt bidrar det flexibla fleråriga stödet till att förverkliga barns rättigheter. Det handlar om mödra- barn- och ungdomshälsa, nutritionsinsatser, HIV-prevention, vatten- och sanitet på skolor och vårdinrättningar, utbildning, skydd mot alla former av våld och utnyttjande, samt utvecklandet av sociala skyddsnät för barn i Uganda. 

Publicerad: December 13, 2021