Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Stöd till översvämningsdrabbade i Pakistan

Sommarens kraftiga monsunregn i Pakistan har orsakat katastrofala översvämningar och jordskred. Sida ger nu stöd på sammanlagt 8,5 miljoner kronor till drabbade i form av kontantstöd, vatten och sanitet, tak över huvudet, hälsostöd och skydd för kvinnor och barn.

Miljontals människor har blivit hemlösa

– De kraftiga regnen har gjort miljoner människor hemlösa, dödstalen stiger och det är svårt att nå drabbade eftersom vägar och broar skadats. Situationen riskerar bli ännu värre eftersom monsunen fortsätter vilket innebär stora utmaningar att komma ut med stöd till människor i de områden som blivit svåra att nå fram till för hjälporganisationer, säger Jakob Wernerman, Sidas chef för det humanitära biståndet.

Runt 33 miljoner människor har drabbats och av dem är 6,4 miljoner i allra störst behov av humanitärt stöd

Siffrorna som rapporteras från Pakistan visar tydligt på katastrofens omfattning: runt 33 miljoner människor har drabbats och av dem är 6,4 miljoner i allra störst behov av humanitärt stöd, enligt OCHA, FN:s kontor för samordning av humanitära frågor. Mer än en halv miljon bostäder har skadats och 287 000 har förstörts helt, 700 000 boskap har gått förlorade precis som stora arealer av åkermark och fruktodlingar, och mer än 3 500 km vägar och 149 broar har skadats.

Stöd via IRC och Islamic Relief

De organisationer som i nuläget får stöd från Sida är International Rescue Committee IRC (3,6 miljoner kronor) och Islamic Relief, IR (4,9 miljoner kronor).

Den humanitära situationen i Pakistan riskerarar att förvärras eftersom kraftiga regn fortsätter att orsaka översvämningar och jordskred. De värst drabbade provinserna är Balochistan och Sindh, men även Khyber Pakhtunkhwa (KP), Punjab, Gilgit-Balochistan, Azad Jammu och Kashmir är drabbade i mindre skala. Områden kring de stora städerna Islamabad, Rawalpindi, Lahore och Karachi har än så länge kommit lindrigare undan. 

Publicerad: August 30, 2022