Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Stöd till drabbade av tyfonen i Filippinerna

Behovet av hjälp är enormt efter att den kraftiga tyfonen Rai slog in över Filippinerna för två veckor sedan. Sida går in med humanitärt stöd, genom organisationen Islamic Relief, på 4,5 miljoner kronor till 11 750 personer. Stödet går till förnödenheter som kärl för matlagning, rent dricksvatten, reparationskit, skyddsutrustning mot covid-19 samt skydd mot våld och övergrepp.

Förödelse efter supertyfonen Rai/Odessa i Filippinerna i december 2021.

Stor förödelse i Filippinerna efter supertyfonen

2,4 miljoner människor beräknas vara drabbade efter att supertyfonen Rai (Odessa lokalt) drog in över Filippinerna i mitten av december 2021. Nu går Sida in med humanitärt stöd till människor som drabbats svårt.

Människor behöver nu snabb hjälp för att deras situation inte ska förvärras ytterligare

Elisabet Hedin biträdande chef för humanitära enheten på Sida

— Filippinerna är ett av världens mest drabbade områden av klimatförändringar och drabbas ofta av tyfoner. Runt 631 000 människor har förlorat eller tvingats lämna sina hem och tillhörigheter, och behöver nu snabb hjälp för att deras situation inte ska förvärras ytterligare, säger Elisabet Hedin, biträdande chef för humanitära enheten på Sida.

Femton tyfoner under 2021

Det är nu drygt två veckor sedan som Filippinerna drabbades av tyfonen Rai, den femtonde under 2021, och hårdast drabbade är ögrupperna Vinsayas och Mindanao. Denna gång slog tyfonen in över land vid nio tillfällen med mycket kraftiga vindar på upp emot 260 km/tim, vilket orsakade stor förödelse. Träd drogs upp med rötterna och elledningar blåste ner, och enorma regnmängder ledde till översvämningar och jordskred. Vid en jämförelse med de cykloner som drabbar Atlanten, motsvarar Rai’s vindstyrka en orkan av kategori fem, som är högsta kategorin på skalan.

2,6 miljoner människor drabbade

I tyfonens spår har drygt 478 000 hem helt eller delvis förstörts, hundratals människor har omkommit och många skadats. 2,6 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd.

— Många är fattiga sedan tidigare och har dessutom drabbats hårt av de negativa ekonomiska konsekvenserna av pandemin så att nu också drabbas av tyfonen är väldigt allvarligt, säger Elisabet Hedin.

Tyfonen Rai har ytterligare förvärrat de negativa effekterna på ekonomin av covid-19 i de drabbade samhällena som behöver mat, vatten, tak över huvudet och skydd efter nödsituationen. Tyfonen har inneburit stor skada och förluster inom fiske och jordbruksproduktionen vilket kommer att minska tillgången till mat i områdena. Därför är det också viktigt att få igång jordbruket igen för att kunna odla grödor.

4,5 miljoner kronor till sabba insatser

Sidas stöd på 4,5 miljoner beviljades genom fonden för snabba insatser vid humanitära akuta katastrofer. Dessa stöd fördelas mellan olika organisationer som Sida tidigare samarbetat med och känner till väl.

Islamic Reliefs insatser kommer att fokusera på bland annat tryggad livsmedelsförsörjning, tillgång till rent dricksvatten, hygien, nödlogi och reparationer, samt psykosocialt stöd och skydd mot våld och övergrepp. Målet är att nå 11 750 personer i 2 350 hushåll i den mindre uppmärksammade men hårt drabbade provinsen Surigao Del Norte.

Publicerad: January 5, 2022