Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida ger stöd till de hårt drabbade i Beirut

I det svårt explosionsdrabbade Beirut har ett stort antal människor skadats, dödats och förlorat sina hem. Biståndsmyndigheten Sida beviljar ett stöd på drygt 4,8 miljoner kronor till Svenska Röda korset för stöd till drabbade med mobila sjukvårdsteam och ambulanser, och tak över huvudet.

– Det är viktigt att vi agerar snabbt nu. Situationen är oerhört svår och behoven enorma av vård av den stora mängden skadade människor, säger Göran Holmqvist, chef för avdelningen som hanterar Sidas humanitära bistånd och tillförordnad generaldirektör.
Förödelsen efter explosionen i tisdags kväll i den libanesiska huvudstaden är mycket stor, och många människor har dödats och skadats, och eftersom många människor fortfarande saknas finns risken att dödssiffran stiger.

Det har blivit mycket svåra skador på infrastruktur, bostäder och andra byggnader och uppskattningsvis saknar 300 000 personer tak över huvudet då deras bostäder är skadade eller förstörda.

Stöd på 4 815 000 kronor går till Libanesiska Röda Korset (LRC) som på plats i Beirut arbetar med responsen till det stora antalet skadade med bland annat mobila akutsjukvårdsteam, ambulanstransporter, tillfälliga övernattningsmöjligheter och utdelning av mat, rent vatten och hygienkit. De arbetar också med blodgivning och att söka efter saknade personer. LRC arbetar också i vanliga fall med stöd till utsatta grupper, bland annat flyktingar och asylsökande.

– I en sådan här situation är det viktigt att vara snabb och vi har en särskild summa pengar avsatta till att kunna bevilja stöd inom 24 timmar efter att en ansökan från en organisation kommit in.

– Sida är i kontakt med flera andra av våra humanitära partners som finns på plats och vi är beredda att ge fler stöd till arbetet med att hjälpa drabbade på olika sätt, säger Göran Holmqvist.

Sedan tidigare ger Sida ett stöd till Röda Korset-federationens (IFRC) fond för snabba humanitära insatser, Disaster Relief Emergency Fund (DREF) där nio procent kommer från svenska Sida.

Stödet är på sammanlagt 7,15 miljoner kronor och Sidas andel blir drygt 643 000 kronor. Denna utbetalning gjordes inom de första 24 timmarna till insatser i Libanon.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se

Publicerad: 7 augusti 2020