Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum

Årets tema är "Mobilisering för digital motståndskraft – ett fritt, öppet och säkert internet i kölvattnet av pandemin".

  • När: 10-12 maj, 2021.
  • Var: SIF21 är ett helt digitalt forum. Alla öppna sessioner och keynotes/tal kommer att sändas direkt på stockholminternetforum.se och på Sidas youtubekanal. Här är media välkomna att delta. Det finns möjlighet att på Twitter ställa frågor till panelerna genom att använda hashtaggen #SIF21.

Tillgång för demokratin eller verktyg för kontroll?

Ska internet vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet?

Digitaliseringen i samhället har ökat rejält under pandemin. Miljarder människor kan tack vare utvecklade digitala verktyg fortsätta jobba, kommunicera och sköta ärenden trots att samhällen helt eller delvis stängts ner.

Men ökad digitalisering har också en mörk baksida: en växande klyfta mellan de som har och de som inte har tillgång till internet, men allra allvarligast är kanske att statsmakter ökat sin kontroll av media, nätaktivister, människorättsförsvarare och andra med hjälp av övervakningstekniker och nedstängning av internet.

Nätaktivister, demokratiföreträdare och journalister

Den 10–12 maj arrangeras för sjunde gången Stockholm Internet Forum (SIF). Eventet, som i år är helt digitalt, kommer under tre dagar att samla många intressanta deltagare, med nära tusen personer anmälda. Deltagarna är nätaktivister, demokratiföreträdare och journalister från hela världen. SIF erbjuder en plattform för att deltagarna tillsammans ska kunna fritt diskutera nya utmaningar på nätet med hat, hot och övervakning samt även utbyta kunskap och idéer i syfte att stärka demokratin online.

Sidas generaldirektör Carin Jämtin kommer att öppna årets SIF. Sveriges utrikesminister Ann Linde och biståndsminister Per Olsson Fridh kommer också att medverka. Andra intressanta talare är Irene Khan, FN:s särskilda rapportör för främjande och skydd av åsikts- och yttrandefrihet, Clément Nyaletsossi Voule, FN:s särskilda rapportör för rättigheter till frihet för fredlig samling och förening och Mary Lawlor, FN:s särskilda rapportör för situationen för människorättsförsvarare.

Presskontakt

Intressanta personer på SIF – öppna sessioner

Irene Khan. FN:s särskilda rapportör för främjande och skydd av åsikts- och yttrandefrihet. Hon är den första kvinnan som innehar befattningen sedan mandatet inrättades år 1993. Irene är en förespråkare för mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa. Hon undervisar vid Graduate Institute of International and Development Studies i Genève och är medförfattare till The Unheard Truth: Poverty and Human Rights, som har publicerats på sju språk. Iren Kahn medverkar i öppningspanelen och i sessionen: 26 years after Beijing: Women human rights defenders online.

Clément Nyaletsossi Voule. FN:s särskilda rapportör för rättigheter till frihet för fredlig samling och förening. Han har tidigare lett arbetet vid International Service for Human Rights (ISHR) som erbjuder stöd till människorättsförsvarare. Clément har även arbetat som generalsekreterare för The Togolese Coalition of Human Rights Defenders och Amnesty Internationals Togo-avdelning. Clément Nyaletsossi Voule medverkar i sessionen 26 years after Beijing: Women human rights defenders online.

Mary Lawlor. FN:s särskilda rapportör för situationen för människorättsförsvarare. Mary är även professor i näringsliv och mänskliga rättigheter vid Center for Social Innovation (CSI),Trinity College i Dublin. År 2001 grundade hon Front Line Defenders - International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders i syfte att stötta människorättsförsvarare i riskzoner. Mary Lawler medverkar i sessionen 26 years after Beijing: Women human rights defenders online.

Mats Granryd. Generaldirektör för GSMA (GSM Association) och en stark förespråkare för hållbarhet. Han leder nu initiativ för att förstärka och påskynda mobilindustrins inverkan på alla FN:s 17 Globala mål. Mats Granryd deltar under SIF21 som talare och medverkar i sessionen Towards Universal Connectivity.

Kate Wilson. VD för Digital Impact Alliance (DIAL) som arbetar för att främja digital inkludering. DIALs mål är att omsätta de nio prinicperna för digital utveckling i praktiken med respekt för de mänskliga rättigheterna. Kate har tidigare lett arbetet vid den internationella hälsoorganisationen PATH som driver innovation för att rädda liv. Under sina åtta år på PATH ledde Kate flera globala projekt i både Afrika och Asien, bland annat i syfte att förbättra digitala hälsoinformationssystem. Kate deltar i sessionen The role of digitalization in building resilient societies.

Helani Galpaya. VD för LIRNEasia, en tankesmedja fokuserad på reglering och policy gällande informations- och kommunikationsteknik. Hon forskar och engagerar sig i frågor kring nätneutralitet, policy- och regleringshinder kring tillgång till internet, e-reglering och bredbandskvalité.

Intressanta personer på SIF - stängda sessioner

Sonia Jorge. VD för Alliance for Affordable Internet. Sonia är expert på sammanflödet av utvecklings- och kommunikationspolitik och har över 25 års mångsidig internationell erfarenhet i en karriär som spänner över både den privata och ideella sektorn. Som expertkonsult leder Sonia många digitala utvecklingsprojekt i flera länder och internationella organisationer, såsom Världsbanken, UNDP och UN Women.

Phumzile Van Damme. Sydafrikansk politiker och ledamot i Sydafrikas parlament. Hon representerar Sydafrikas oppositionsparti, Democratic Alliance och sitter i kommittén för kommunikation och digital teknik. Van Damme har beskrivits som en socialliberal och anses vara en global expert på disinformation.

Publicerad: 3 maj 2021