Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ny fond för hållbar matlagning och minskad avskogning

Sida och Nefco lanserar en ny fond som ska stödja utveckling och uppskalningen av lösningar för ren och hållbar matlagning i Afrika. Fonden Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) ska stimulera tillgången till rena och prisvärda energilösningar och utveckla nya marknader för ren matlagning i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania och Zambia genom resultatbaserad finansiering för den privata sektorn.

Rökiga kök gör människor sjuka

– Miljontals människor saknar fortfarande tillgång till moderna, rena matlagningsalternativ i de afrikanska länderna söder om Sahara. För kvinnor och flickor som tillbringar en stor del av sin tid i rökiga kök varje dag är risken överhängande att få luftvägssjukdomar. Genom att minska användningen av ved och träkol, som orsakar betydande utsläpp av växthusgaser och avskogning, kommer det nya programmet att ha en viktig betydelse, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.

– Vi har goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med Nefco för att öka tillgången till ren och prisvärd elektricitet och vi vill se liknande framsteg inom sektorn för ren matlagning, som hjälper miljontals människor att uppnå en bättre levnadsstandard.

Sidas stöd till fonden är 275 miljoner kronor.

Bristen på tillgång till moderna och rena sätt att laga mat är en global utmaning eftersom det ger många människor hälsoproblem men också leder till negativa miljöeffekter.

  • Att laga mat över öppen eld orsakar luftvägssjukdomar som förutom det personliga lidandet också betyder en kostnad på drygt 2 biljoner US-dollar per år¹.
  • Närmare 900 miljoner människor i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till moderna och rena lösningar för matlagning, enligt siffror från 2018 från Internationella Energiorganet IEA. Det är en blygsam ökning som skett mellan 2015 och 2018, från 15 till 17 procent av befolkningen som har tillgång till rena matlagningsalternativ².
  • Afrika söder om Sahara är den enda region i världen där tillgången till lösningar för ren matlagning inte har hållit jämna steg med befolkningstillväxten.
En kvinna rör i en gryta som står på en liten rund spis.

En av Emerging Cooking Solutions kunder i Zambia använder en MiniMoto spis. Den använder pellets gjorda av sågspån från sågverksrester. Spisen har en inbyggd fläkt som drivs av en liten solcell som gör att pellets gasifieras och brinner väldigt rent. Foto: Jason J Mulikita

Avancerade lösningar för ren matlagning

För att hitta en lösning till förändring, började Nefco, Sida och svenska ambassader i Afrika söder om Sahara under 2020 att utforma ett program för ren matlagning. Marknadsanalyser som genomfördes i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe mellan 2020 och 2021 pekade på att resultatbaserad finansiering är ett lämpligt sätt att skynda på utveckling och uppskalning av en hållbar marknad för rena matlagningsalternativ. Det ger incitament och riskdelning för utveckling och försäljning av innovativa lösningar för ren och hållbar matlagning i stor skala. Analysen pekade på behovet av nya och innovativa instrument specifikt riktade mot stimulering av avancerade lösningar för ren matlagning, exempelvis hållbart producerad bioetanol, flytande biobränslen, biogas, elektriska lösningar samt fasta hållbara biobränslen, exempelvis pellets.

– Vi är mycket glada över att ge ytterligare stöd riktat mot privatsektorn för tillgång till ren energi och hållbar utveckling i flera afrikanska länder tillsammans med Sida. Uppskalningen av rena lösningar för matlagning kommer att ha en betydande positiv inverkan på miljön. Resultatbaserad finansiering kommer att garantera att det är ekonomiskt genomförbart för fattiga människor i Afrika söder om Sahara, säger Trond Moe, VD på Nefco.

Upp till tre miljoner människor kan få stöd

MCFA-programmet har som mål att ge 1,5 till 3 miljoner afrikaner tillgång till lösningar för ren matlagning, vilket dessutom leder till en bättre folkhälsa och ökad ekonomisk tillväxt. Programmet kommer också att ha en stor positiv klimatpåverkan genom att både minska koldioxidutsläppen och avskogningen i projektländerna.

Programmet bidrar till FN:s globala mål om tillgång till hållbar energi för alla och till överkomligt pris, mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna, mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 15 om att värna ekosystem och biologisk mångfald genom att uppmuntra användningen av förnybara bränslen och mål 5 om jämställdhet och att stärka kvinnors och flickors ställning.

Målet är att utveckla fonden till ett 40 miljoner euros program med Sida som första bidragsgivare och Nefco som fondförvaltare. Programmet inrättas som ett komplement till fonden Beyond the Grid Fund for Africa som stödjer ren elektricitet till överkomligt pris, för närvarande i fem afrikanska länder. Det nya MCFA-programmet planerar att utlysa sin första ansökningsrunda under första halvåret 2022. Utvalda och avtalade företag kommer att få ekonomiskt stöd baserat på uppnådda resultat.

Om Nefco

Nefco, den nordiska gröna banken, är ett internationellt finansinstitut som finansierar inledande uppskalningen av nordiska gröna lösningar på globala marknader. Nefco grundades 1990 av de fem nordiska länderna med uppgift att arbeta med konkreta åtgärder för att skynda på den gröna övergången. Under åren har Nefco genomfört cirka 1 500 privata och offentliga projekt över hela världen. Nefcos huvudkontor ligger i Helsingfors i Finland.

Källor på denna sida

Publicerad: November 25, 2021