Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Mer humanitärt stöd till konfliktdrabbade Etiopien

Etiopien är hårt drabbat av konflikt, etniskt baserat våld och naturkatastrofer och var femte etiopier är i behov av humanitärt stöd. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om ytterligare stöd på 40 miljoner kronor till Internationella Röda Korskommittén, ICRC, och FN:s barnfond Unicef för humanitära insatser i landet. 

– Situationen är oerhört bekymmersam i flera delar av landet. Tillgången till rent vatten är begränsad på många håll. Mer än 12,5 miljoner människor har inte tillräckligt med mat för att äta sig mätta, och över en miljon barn under fem års ålder lider av akut undernäring, vilket kräver behandling, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära enhet.

Ökat stöd till Etiopien

Var femte etiopier behöver humanitärt stöd. På bilden: skolelever efter skoldagens slut i Ale, Etiopien.

Var femte etiopier behöver humanitärt stöd

Var femte etiopier behöver humanitärt stöd och i början av året fördelades humanitärt stöd på 178 miljoner kronor till olika insatser i landet, men redan nu behövs påfyllning för att ge stöd till de många utsatta. Det handlar om 23,5 miljoner människor, varav 5,2 miljoner enbart i Tigrayregionen där strider mellan regeringsstyrkor och rörelsen Tigray People’s Liberation Front pågår sedan november förra året.

Etiopien plågas av torka och den värsta gräshoppsinvasionen på 25 år, vilket har försämrat människors möjligheter att försörja sig, matbrist råder och hungern är utbredd. Konsekvenserna av covidpandemin har förvärrat situationen. Samtidigt har upptrappade konflikter i flera delar av landet tvingat människor att lämna sina hem. Miljontals människor är på flykt inom landet.

Människor är i desperat behov av hjälp efter att ha varit skyddslösa i månader, vissa upp till ett halvår. Vårt mål är alltid att stödet ska komma de mest utsatta till del och vi stödjer organisationer som har störst förutsättningar att nå de värst drabbade.

Jacob Wernerman Chef för Sidas humanitära enhet

I det konflikthärjade Tigray är tillgången till humanitärt stöd fortfarande begränsad, särskilt på landsbygden, med brist på mat, hälsovård, tak över huvudet och rent vatten. Det förekommer attacker mot infrastruktur, sjukvårdsinrättningar plundras och rapporter vittnar om att civilbefolkningen utsätts för sexuellt våld, misshandel och utomrättsliga avrättningar.

– Människor är i desperat behov av hjälp efter att ha varit skyddslösa i månader, vissa upp till ett halvår. Vårt mål är alltid att stödet ska komma de mest utsatta till del och vi stödjer organisationer som har störst förutsättningar att nå de värst drabbade, säger Jakob Wernerman.

Uppmanas släppa fram humanitärt stöd omedelbart

EU:s utrikeschef Josep Borell har uppmanat de stridande parterna att omedelbart släppa fram humanitärt stöd till hela regionen. Förutom att rädda liv och lindra nöd kan närvaron av internationella aktörer i väpnade konflikter bidra till att civilbefolkningen skyddas mot övergrepp.

– Men det är en svår och oförutsägbar miljö att verka i, förenat med stora risker. Flera olika väpnade grupper deltar i de strider som pågår i Tigray. Säkerhetssituationen är oerhört utmanande och hjälporganisationernas möjligheter att få tillträde till områden för att bistå människor förändras från dag till dag, avslutar Jakob Wernerman.

Sidas stöd till Etiopien

  • I Etiopien bedriver Sida både långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt stöd –för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.
  • Det humanitära stödet uppgår hittills till 227 miljoner kronor under 2021 och fokuserar på livräddande insatser i de geografiska områden som är hårdast drabbade.
  • Sida stödjer såväl FN-organisationer som civilsamhället inom livsmedelsförsörjning, vatten, sanitet och hygien, hälsa, nutrition och skydd.
  • Sidas långsiktiga utvecklingssamarbete med Etiopien bidrar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter, öka landets motståndskraft mot klimatförändringar och skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Läs mer om Etiopien:

Publicerad: May 26, 2021