Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Katastrofstöd till Bangladesh efter översvämningar

I mitten av juni drabbades nordöstra Bangladesh av den tredje stora översvämningen på kort tid och drygt tre miljoner människor bedöms vara i behov av humanitärt stöd, enligt FN. Översvämningarna beskrivs som de värsta på 20 år. Biståndsmyndigheten Sida ger akut humanitärt stöd till de värst drabbade, som mat och andra livräddande insatser.

En man åker båt på översvämmad väg.

Översvämmad väg i Sylhet.

Foto: Rädda Barnen

Sylhet och Sunamganj värst drabbat

– De plötsliga översvämningarna har svept bort hus och ägodelar, isolerat hushåll och översvämmat jordbruksmarker. Över 470 000 personer har sökt skydd i tillfälliga skyddsrum, säger Elisabet Hedin, enhetschef för Sidas humanitära bistånd.

De omfattande översvämningarna i nordöstra Bangladesh har drabbat uppåt 7,2 miljoner människor och FN bedömer att ungefär hälften av dem är i behov av akut humanitär hjälp. Biståndsmyndigheten Sida betalar nu ut 13 miljoner totalt till fyra av Sidas strategiska partners som har möjlighet att genomföra insatser i området: Rädda Barnen, Islamic Relief, Action Against Hunger och Norwegian Refugee Council. De värst drabbade områdena är i distrikten Sylhet och Sunamganj, och insatserna ska rädda liv genom exempelvis distribution av mat, kontantinsatser, olika typer av skyddsinsatser och reparation av hus och logi.

– Vi stödjer organisationer som redan är på plats och som snabbt kan att nå fram till de som behöver det som mest. Vi räknar med att nå fram med hjälp till fler än 120 000 utsatta människor, säger Elisabet Hedin.

Fördelningen av humanitärt stöd

  • Islamic Relief – 4,5 miljoner kronor
  • Action Against Hunger – 3 miljoner kronor
  • Norwegian Refugee Council – 3 miljoner kronor
  • Rädda Barnen – 2,5 miljoner kronor

Publicerad: July 5, 2022