Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Humanitärt stöd till drabbade av vulkanutbrott i Kongo

Fler än 400 000 kongoleser har flytt undan eller evakuerats i samband med vulkanutbrott och jordbävning från staden Goma i östra Demokratiska republiken Kongo. Biståndsmyndigheten Sida har beviljat stöd på tre miljoner kronor till biståndsorganisationen Action Against Hunger för att leverera vatten och ge psykosocialt stöd till de svårast drabbade.

– Det är mycket viktigt att människor snabbt får hjälp nu, när de flytt i all hast för att komma undan en mycket farlig situation. Utbrottet har också förstört en central vattenledning och många människor saknar rent vatten vilket ökar risken för kolera, säger Jakob Wernerman, chef för humanitära enheten på Sida.

Vulkanen Nyiragongo som ligger strax intill staden Goma med två miljoner invånare fick ett utbrott den 21 maj som sedan följts av flera jordbävningar. Enligt de senaste rapporterna har fler än 400 000 människor nu flytt eller evakuerats från området för att komma undan flytande lavaströmmar, efterskalv och risken för nya skalv.

Ett barn i trasiga kläder sitter på huk bland lavastenar. I bakgrunden finns flera barn.

Många barn i den kongolesiska miljonstaden Goma har drabbats av vulkanutbrott och jordbävning. Foto: UNICEF DRC Acland

Stöd för mental hälsa samt vatten och sanitet är bland de prioriterade behoven enligt FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA. Bland annat har den huvudsakliga vattenledningen förstörts vilken har hindrat all vattentillförsel till de norra delarna av Goma.

– Utbrottet skedde i ett område där många människor redan lever under svåra omständigheter med allvarliga humanitära behov. Bland annat är 3,2 miljoner i akut behov av mat i den här regionen, säger Jakob Wernerman.

Action Against Hunger får nu tre miljoner kronor för snabba insatser. Målet är att under fyra månader nå ut till 20 000 av de värst drabbade. Insatsen ska bidra till att förebygga kolerautbrott genom att leverera rent vatten, och förse nästan 1 000 barn och vuxna med psykosocialt stöd.

Stödet går genom Sidas särskilda snabbmekanism som gör det möjligt för organisationer som Sida redan tidigare har avtal med att inom 24 timmar kunna ge stöd vid exempelvis naturkatastrofer.

Vulkanen är mycket aktiv och faran är långt ifrån över för de många kongoleser som bor i närområdet. Sida har nu även sagt ja till Action Against Hunger för att ändra om i ett pågående projekt för att svara mot de nya behoven. Sida följer situationen noga och det flexibla stöd till ett flertal organisationers verksamhet i DR Kongo - Internationella Rödakorskommittén ICRC, FN-organisationerna WFP, UNICEF, OCHA och UNHCR samt Norska Flyktingrådet NRC - bidrar även till pågående insatser och behovsbedömningar på plats i det drabbade området.

Publicerad: 2 juni 2021