Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Humanitärt stöd till civilbefolkningen i Gaza och på Västbanken

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om 53 miljoner kronor i akut humanitärt stöd till drabbade av den senaste tidens strider i Gaza och på Västbanken. Civilbefolkningen har drabbats hårt med många döda och skadade och behoven är stora av sjukvård och mediciner men också av vatten, mat, sanitet, tak över huvudet, bränsle och psykosocialt stöd för traumatiserade barn och ungdomar.

Sida har redan tidigare i år betalat ut humanitära stöd på 75 miljoner till insatser för palestinier men de senaste striderna har lett till stora behov av nya snabba humanitära insatser i Gaza och på Västbanken. Enligt FN:s behovsbedömning är totalt en miljon människor i behov av humanitärt stöd. 

– Civilbefolkningen behöver hjälp snabbt nu. Många skadades under de elva dagar långa striderna vilket lett till överfulla sjukhus där det råder brist på både medicin och traumasjukvård. Redan innan var elbristen på sjukhus och kliniker under 12 timmar om dagen ett stort problem när man behöver bedriva vård, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära enhet.

Några människor sitter under en presenning i resterna av ett bombat hus

Gaza efter bombningarna

Striderna har lett till stor förödelse och stora humanitära behov bland civilbefolkningen i Gaza. Foto: Al Jazeera

I torsdags, den 21 maj, enades man om vapenvila och för de humanitära organisationerna öppnades då möjligheten att komma in i Gaza och göra en behovsbedömning. Detta behövs för att snabbt få igång nödvändiga och riktade insatser för de många drabbade när bombade bostäder är obeboeliga och det kommer att behövas tak över huvudet för de familjer som i dag har sökt skydd i skolor och hos släktingar. Det råder även ett akut behov av psykosocialt stöd till framför allt barn och ungdomar.

– Många människor har förlorat både sina inkomstmöjligheter och tillgång till livsmedel, då jordbruksområden förstörts i bombningarna, säger Jakob Wernerman.

– Till det kommer utmaningarna med den pågående corona-pandemin, med smittspridning och en låg andel vaccinerade, och en skyhög arbetslöshet på runt 25 procent.

Stödet fördelas på fem olika organisationer

  • UNRWA (10 miljoner), FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, riktar insatser mot sjukvård, tillfällig logi, skydd, säkerhet och utbildning, där behoven har ökat kraftigt till följd av striderna.
  • Svenska Röda Korset (5 miljoner), stödet går till den nationella systerföreningen Palestinska Röda Halvmånen som förmedlar akut sjukvård och förnödenheter till drabbade. Deras team arbetar för att nå svårt skadade människor. 
  • Islamic Relief (5 miljoner), organisationen ska fördela ett kontantstöd till cirka 30 000 personer (5 300 hushåll) som har störst behov av stöd. Kontantstödet delas ut i form av kuponger för inköp av mat och andra förnödenheter.
  • ICRC, Internationella Rödakorskommittén, (30 miljoner), genomför sjukvårdande insatser och bidrar med mediciner samt sjukvårdsutrustning. 
  • NRC, Norska Flyktingrådet (3 miljoner), kommer att fördela kontantstöd till drygt 4 700 internflyktingar för inköp av mat och andra förnödenheter.

Sida följer den humanitära situationen mycket noga, och för dialog med fler organisationer och har beredskap för att vid behov snabbt skala upp stöden ytterligare.

Om svenskt bistånd till Palestina

Mer än var femte palestinier lever i dag under fattigdomsgränsen och två miljoner människor, främst i Gaza, bedöms vara i behov av humanitärt stöd.

Parallellt med Sveriges humanitära stöd till Palestina pågår ett långsiktigt utvecklingssamarbete som ytterst syftar till att uppnå en fredlig och hållbar tvåstatslösning som är grundad i internationell folkrätt.

Publicerad: 31 maj 2021