Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Akuta stöd på 375 miljoner till drabbade av ökande matbrist och konflikter

Världens matbrist ökar när nederbörden minskar och skördar slår fel. Effekter av pandemin, stigande matpriser och svårigheter att importera mat under Ukrainakriget försvårar tillgången till mat för människor som lever i fattigdom. I dag har 193 miljoner människor inte tillräckligt att äta, vilket är 40 miljoner fler än året innan. Nu beslutar biståndsmyndigheten Sida om ytterligare 375 miljoner kronor i humanitärt stöd till drabbade människor i 14 länder. 

Unicef i Etiopien maj 2022

Barnen drabbas värst

Den akuta matsituationen i världen fortsätter att förvärras. Det är särskilt allvarligt när små barn drabbas av undernäring. Många barn riskerar att inte överleva. Bilden är från Etiopien, maj 2022. Foto: FN:s barnfond (Unicef)

Allvarlig matkris för 193 miljoner människor

– I krissituationer är det nästan alltid barnen som drabbas värst. Det är särskilt allvarligt när små barn drabbas av undernäring. Det kan bli riktigt allvarligt och många barn riskerar att inte överleva. Att se till att barn får tillgång till mat, rent vatten och hälsovård är enormt viktigt, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära stöd.

Den akuta matsituationen i världen fortsätter att öka i omfattning, och i dag befinner sig 193 miljoner människor i 53 länder i en allvarlig matkris.

I dag lever ungefär 880 000 människor i svältliknande tillstånd

Jakob Wernerman chef för Sidas humanitära stöd

– I dag lever ungefär 880 000 människor i svältliknande tillstånd, utöver det finns det ytterligare 49 miljoner människor som riskerar att hamna i svältliknande tillstånd om inte akuta åtgärder sätts in omedelbart, Jakob Wernerman.

De människor som just nu lider av den allra allvarligaste graden av matbrist - finns i Etiopien, Nigeria, Sydsudan, Jemen och har nu utökats med Somalia och Afghanistan.

Anledningen till att matbristen eskalerar så kraftigt beror på konflikt och klimatförändringar, där skördarna blir mindre på grund av att det inte regnar i tillräcklig omfattning för att odla mat. Pandemin har ytterligare påverkat situationen negativt liksom de ökade matpriserna. 

Hälften av barnen under 5 år riskerar undernäring

Den humanitära situationen är särskilt allvarlig i Somalia och har kraftigt försämrats sedan i slutet av 2021. Den pågående situationen påminner om kriserna 2011 på Afrikas Horn då 260 000 människor dog av svält, och krisen 2017 som kunde bromsas med hjälp av bland annat stöd från Sida. 

Vi vill undvika en ny svältkatastrof i Somalia som den 2011. Om inte det internationella samfundet fortsätter ge och dessutom ökar stödet kommer 7,1 miljoner människor drabbas

Jakob Wernerman chef för Sidas humanitära stöd

Efter tre regnperioder utan tillräckligt med regn, är nu omkring 80 procent av landet drabbat av extrem torka. Somalia riskerar att drabbas av en fjärde dålig regnperiod, vilket skulle få förödande humanitära konsekvenser. Nästan 800 0000 människor har lämnat sina hem på grund av torkan. 7,1 miljoner människor är redan drabbade av extrem torka och i vissa delar av landet finns det risk för en svältkatastrof.

– Vi vill undvika en ny svältkatastrof i Somalia som den 2011. Om inte det internationella samfundet fortsätter ge och dessutom ökar stödet i landet kommer 7,1 miljoner människor drabbas. I dagsläget befinner sig redan mer än 200 000 människor i svältliknande tillstånd vilket snabbt kan öka, säger Jakob Wernerman.

FN:s barnfond Unicef varnar för att 1,4 miljoner barn i Somalia, nästan hälften av barnen under fem år, förväntas vara akut undernärda i slutet av 2022 och nästan 330 000 barn allvarligt undernärda.

I början av året beslutade Sida om 3,2 miljarder kronor till 29 humanitära kriser, och nu fördelas ytterligare 375 miljoner i stöd till följd av den förvärrade situationen i världen.

Förvärrade kriser i 14 länder

De 14 kriserna berör:

 • Afghanistan (40 miljoner)
 • Jemen (40 miljoner)
 • Sudan (40 miljoner)
 • Etiopien (30 miljoner)
 • Myanmar (30 miljoner)
 • Nigeria (30 miljoner)
 • Sydsudan (30 miljoner)
 • Syrien (30 miljoner)
 • Mali (25 miljoner)
 • Somalia (20 miljoner)
 • Burkina Faso (15 miljoner)
 • Kamerun (15 miljoner)
 • Niger (15 miljoner)
 • Tchad (15 miljoner)

Sida ger stöd till samarbetsorganisationer som tryggar livsmedelsförsörjning, med särskilt fokus på barn som lider av undernäring, och ger stöd som inkluderar hälsa, vatten, sanitet och hygien.

Stöden fördelas till organisationerna

 • Action Against Hunger (AAH)
 • Internationella Rödakorskommittén (ICRC)
 • FN:s livsmedelsprogram (WFP)
 • International Rescue Committee (IRC)
 • Norska Flyktinghjälpen (NRC)
 • FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
 • FN:s humanitära landfonder

Publicerad: June 16, 2022