Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

World Food Programme en värdig mottagare av Nobels fredspris

Sidas partner World Food Programme, FN:s livsmedelsprogram, är en välförtjänt mottagare av Nobels fredspris. FN-organet gör ett oumbärligt arbete med akut matbistånd till människor i krissituationer, samtidigt som de arbetar för att alla människor ska ha långsiktig tillgång till mat.

Bilden visar när World Food Programme (WFP) levererar mat till människor som bor i ett område som drabbats av ebola i Demokratiska republiken Kongo 2019. En kvinna bär sitt barn på ryggen och håller i ett av WFP:s matpaket.

Matleverans

FN:s livsmedelsprogram World Food Programme (WFP) levererar mat till människor som bor i ett område som drabbats av ebola i Demokratiska republiken Kongo 2019. Matpaketen gör att människor som eventuellt bär på viruset slipper ge sig ut efter mat. Foto: UN Photo / Martine Perret

Lyckas leverera till mest utsatta områdena

– World Food Programme är verkligen värda denna utmärkelse. Vi på Sida har vid våra resor sett hur WFP lyckas leverera även i de mest utsatta områdena i världen. De stannar kvar även när situationen snabbt förvärras och överger inte människor. WFP:s bidrag till fredsbyggande är enorma, och Sida är stolta över att vara deras partner, säger Kawe Khezri, Sidas samordnare för samarbetet med FN:s livsmedelsprogram.

Sverige stöttade FN:s livsmedelsprogram med totalt 1,2 miljarder kronor under 2019. 56 procent av stödet gick via Utrikesdepartementet, 44 procent via Sida.

Den största delen av Sidas stöd går till det humanitära arbetet i krissituationer runt om i världen. I till exempel Demokratiska republiken Kongo och Sudan arbetar FN:s livsmedelsprogram med stöd till människor som lider av akut undernäring.

Tryggar långsiktig tillgång till mat

FN:s livsmedelsprogram gör även ett viktigt arbete för att människor ska ha långsiktig tillgång till mat. Det är extra betydelsefullt idag när corona-pandemins effekter beräknas fördubbla antalet människor som saknar tillgång till tillräckligt mycket mat – från 135 miljoner till 270 miljoner människor.

I Demokratiska Republiken Kongo stödjer Sida arbetet med att rehabilitera jordbruksmark för att trygga tillgången till mat. Insatsen gör bland annat att utsatta småbönder kan sälja sina grödor, vilket också minskar risken för konflikter i området.

Även i Sudan, där skogsavverkning och ökenspridning har minskat den odlingsbara marken, stödjer Sida WFP:s arbete för att människor på landsbygden ska ha en långsiktig tillgång till livsmedel. I slutet av 2019 ökade matpriserna i Sudan med över 100 procent, trots att det var före covid-19 och trots att jordbruksproduktionen var relativt god. Det ledde till att nästan hälften av befolkningen saknade trygg tillgång till mat.

Publicerad: 9 oktober 2020