Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Via skattsedeln bidrar vi alla till viktiga insatser i världen

Att deklarera har tillsammans med påsk och Valborg blivit en av vårens många traditioner. Nuförtiden är deklarationen en förenklad och snabb process på Skatteverkets hemsida och via sms, och bland inkomst- och kontouppgifter, avdrag och annat redovisas hur mycket vi betalar i skatt. Det kan bli ett tillfälle att tänka på vad vi genom skattsedeln bidragit till vad gäller det allmänna som vård, skola och omsorg men också annat, som biståndet.

Pandemin bidrog till ett tufft år för världen

2021 var ett tufft och utmanande år för många människor, både här hemma och i andra länder. Pandemin förde med sig nedstängningar, en inbromsad ekonomi världen över där många förlorade sina inkomstmöjligheter och många barn och unga drabbades av skolstängningar, av att våld i hemmet ökade, av att miljontals fler flickor riskerade att könsstympas.

Höjda matpriser och ökad fattigdom ledde till att de humanitära behoven ökade dramatiskt, konflikter eskalerade och många regioner drabbades av torka och översvämningar på grund av klimatförändringarna med matbrist som följd. Det demokratiska utrymmet fortsatte att minska.

Under 2021 var det totala svenska biståndet 50,8 miljarder kronor och av det förvaltade biståndsmyndigheten Sida 28,2 miljarder. Varje år redovisar Sida hur vi arbetat för att minska fattigdomen och förtryck i världen även om allt som är viktigt inte går att mäta i siffror.

Detta har du som skattebetalare bidragit till

Här är några av de många viktiga insatser som du som skattebetalare bidragit till via skattsedeln under 2021:

  • 6,3 miljoner människor fick tillgång till vatten genom solcellsdrivna pumpar genom uppförandet av 1 488 solenergidrivna vattenpumpar i 41 länder.
  • Ett första vaccin mot malaria godkändes av WHO tack vare Sida-stöd till partnerskap för kliniska prövningar.
  • 880 människorättsförsvarare och journalister sattes i säkerhet i Afghanistan, och 500 afghanska journalister och mediearbetare kunde sättas i säkerhet i landet.
  • 12 000 etiopiska flickor som utsatts för könsstympning fick vård.
  • 40 000 kvinnor i Guatemala, de flesta urfolkskvinnor, kan nu försörja sig på lokala marknader
  • I Tanzania installerades 13 200 skoltoaletter och 5 000 stationer för handtvätt. 1 100 grundskolor som saknat en tillförlitlig vattenkälla fick miljöanpassade tankar för lagring av regnvatten och 423 av skolorna fick nya brunnar.
  • Nätverk med 15 000 människorättsförsvarare fick skydd, både off- och online.
  • I Turkiet nåddes 30 miljoner människor av en kampanj mot våld mot kvinnor på nätet. 50 influerare och offentliga personer ställde sig bakom, inklusive de mest populära fotbollslagen
  • I Somalia fick 64 högriskområden med 80 000 invånare infrastruktur som förebygger översvämningar.
  • 91 300 människor i 80 lokalsamhällen i Sydsudan kunde föra dialog om konflikter om land, vatten, marknader och handelsvägar, vilket ökade den upplevda tryggheten och säkerheten.

Nu är vi inne i ett nytt år där många tidigare utmaningar finns kvar men där också nya tillkommit, inte minst i samband med kriget i Ukraina. Det svenska biståndsarbetet fortsätter, och där bidrar alla som betalar skatt i Sverige till att skapa en hållbar utveckling i världen.

Carin Jämtin, generaldirektör på Sida

Insändare

Denna text publicerades som insändare i flera svenska dagstidningar i april 2022.

Publicerad: April 29, 2022