Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tio år av inbördeskrig i Syrien – så jobbar Sida i det hårt drabbade landet

Den 15 mars 2011 startade upproren mot regimen i Syrien. Inbördeskriget har nu pågått i tio år, och situationen är alarmerande. Över hälften av befolkningen befinner sig på flykt och fattigdomen ökar. Vad gör Sida för att hjälpa befolkningen igenom krisen?

Låst politisk situation

Den politiska situationen i Syrien är låst. Få flyktingar har kunnat återvända till Syrien, samtidigt har antalet internflyktingar ökat.

– Utmaningarna och behoven är fortsatt mycket stora. Det allvarliga läget förstärks av att vi har en förvärrad ekonomisk situation i alla länder i regionen, med flera olika kriser som pågår samtidigt, säger Göran Holmqvist, chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd på Sida.

Den ekonomiska krisen gör det svårt för människor att försörja sig och leder till höjda matpriser och brist på livsmedel. Enligt färska uppgifter från FN:s livsmedelsprogram är nästan 60 procent av befolkningen drabbad av livsmedelsbrist och hunger: en fördubbling jämfört med 2018. Matpriserna har dessutom tredubblats bara under det senaste året. Det är som om ett bröd som kostade 30 kronor plötsligt skulle kosta 90 kronor.

Arbetar i Syrien och grannländerna

Sidas utvecklingssamarbete i Syrien fokuserar på långsiktiga insatser i både Syrien och grannländerna Jordanien, Libanon och Turkiet. Målet är att stärka motståndskraften, återhämtnings- och anpassningsförmågan hos Syriens befolkning och utsatta grupper i grannländerna. Arbetet ska även bidra till stärkt demokrati, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter.

Stor förändring sedan 2016

Såväl situationen i Syrien som Sidas arbete där har förändrats på många sätt de senaste fem åren. Omfattande stridigheter i större delen av Syrien har ritat om kartan över vem som har kontroll över olika områden. Utmaningarna är fortsatt stora och fattigdomen har ökat. Stridigheterna har också tvingat personal från Sidas samarbetsorganisationer att fly.

– Verksamhet har på olika sätt omdirigerats. Sida har en mycket tät dialog med de organisationer vi samarbetar med för att stödja dem i en mycket riskfylld och föränderlig miljö. Det har krävts stor flexibilitet, säger Göran Holmqvist.

Sida har en mycket tät dialog med de organisationer vi samarbetar med för att stödja dem i en riskfylld och föränderlig miljö.

Göran Holmqvist Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

Ökad möjlighet till egen försörjning

Vad har utvecklingssamarbetet bidragit till rent konkret?

– Det finns flera goda exempel. Vi har bidragit till att människor i Syrien istället för att vara beroende av livsmedelsstöd kunnat öka möjligheter för sin egen försörjning. Bland annat genom stöd till jordbruket, som tillgång till utsäde och rehabilitering av mindre vattensystem. Ett stort antal kvinnor har också fått stöd för att driva mindre affärsverksamheter, via vår partner ACTED. Kvinnor är i allt högre grad egna familjeförsörjare.

Bättre sexuell och reproduktiv hälsa

– Vi har också kunnat bidra till att 1,5 miljoner människor haft tillgång till tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa, genom FN:s befolkningsfond UNFPA. Dessutom har så kallade värdighetskit delats ut till flickor och kvinnor, med bland annat hygienprodukter, ficklampa och underkläder, säger Göran Holmqvist.

Ytterligare ett exempel är att Sida har stöttat kommuner i Turkiet som tagit emot många flyktingar. Där har Sidas stöd kunnat förbättra flyktingmottagandet. Dessutom har Sida stöttat kommunerna i att leverera samhällstjänster både till syriska flyktingar och lokalbefolkning. Syriska flyktingar har blivit lite mer delaktiga och integrerade där de befinner sig.

Covid-19 har försvårat arbetet

De ekonomiska effekterna av covid-19 är enorma. Människors möjlighet till försörjning har försämrats, och detta är särskilt tydligt i grannländerna där konkurrensen om de redan få arbetstillfällen som fanns för syriska flyktingar nu har ökat. Lokalbefolkningen konkurrerar också om dessa arbetstillfällen.

Pandemin har också påverkat Sidas arbete.

– En del av de planerade insatserna har antingen försenats något eller så har man behövt hitta andra former. Våra partner i Syrien använde redan tidigare i stor utsträckning digitala lösningar. En del aktiviteter har i vissa fall fått ställas in när det varit lockdown, säger Göran Holmqvist.

Tre barn sitter på golvet och läser.

Undervisning i flyktingläger

14-åriga Sidra Median Al-Ghothani drömmer om att bli lärare. Hon undervisar sina bröder och grannbarnen under nedstängningen under covid-19-pandemin. Hon bor i ett flyktingläger: Zaatari Camp i norra Jordanien, nära gränsen till Syrien. Foto: UNHCR/ Shawkat Al-Harfoosh

Utmanande humanitärt arbete

Förutom det långsiktiga utvecklingssamarbetet, stödjer Sida även akuta, humanitära insatser.
Det faktum att det saknas en politisk lösning på konflikten gör det svårt att hitta långsiktigt hållbara lösningar för den syriska befolkningen i hela landet. Det riskerar därför att finnas stora och allt mer komplexa humanitära behov under år framöver.

Förtidigt hemvändande ett problem

Att grannländerna har tagit emot många människor från Syrien frestar på samhällstjänster som utbildning, sjukvård, tillgång till vatten och avfallslösningar. Det påverkar samhällsdebatten kring flyktingarna och ökar risken för att de återvänder till Syrien, trots att det saknas förutsättningar för att återvända på ett säkert sätt.

Med så mycket stöttar Sida i Syrienkrisen

Långsiktigt utvecklingssamarbete: cirka 360 miljoner kronor per år under 2016-2020. Från 2021 ökar stödet till 470 miljoner kronor. Totalt stöd sedan 2016 är 3,2 miljarder kronor.
Humanitärt stöd: Omfattningen varierar. År 2020 uppgick det till 530 miljoner kronor.

Publicerad: 16 mars 2021