Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Svenskt demokratistöd viktigt för att minska fattigdomen

Det senaste årtiondet har demokratin varit på tillbakagång i allt fler länder. Auktoritära ledare tar makten och steg för steg hotas yttrandefrihet och fria medier. Sveriges globala arbete för demokrati och de mänskliga rättigheterna är därför viktigare än på länge, skriver biståndsmyndigheten Sidas generaldirektör Carin Jämtin i en debattartikel.

Den demokratiska tillbakagången är ett hot mot en hållbar utveckling och leder till attacker mot yttrandefrihet, fri och oberoende media och civilsamhällets arbete. Detta krympande demokratiska utrymme är frågor som biståndsmyndigheten Sida och våra samarbetsorganisationer jobbat med i många år.

Proscardness Mwiinga

Ung politiker

Proscardness Mwiinga är en ung politiker som deltagit i ett Sida-stött ledarskapsprogram. Foto: Privat

– Jag lärde mig att vi unga är ledarna; vi utgör faktiskt majoriteten av Zambias befolkning.

Så säger Proscardness Mwiinga, ung kvinnlig politiker i Zambia. Regionalt i Afrika har ett ledarskapsprogram för unga politiker fått stöd via de svenska partianknutna organisationerna. Många av deltagarna har sedan blivit folkvalda eller rekryterats inom sina partier.

Desinformation och polarisering

Den demokratiska tillbakagången handlar om att samhällen polariseras, om desinformation och om att fria och rättvisa val och rättsstaten och dess principer undergrävs. Det påverkar i sin tur områden som hälsa, utbildning och ekonomisk utveckling.

Människor som lever i fattigdom och förtryck är de som far mest illa av brister i demokratisk samhällsstyrning och att staten inte respekterar och uppfyller de mänskliga rättigheterna. Att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter är därför centralt för Sidas arbete för att minska fattigdomen. Ungefär en fjärdedel av vårt bistånd är demokratistöd.

  • Vi stödjer fri och oberoende information, online och offline på global nivå. Ett samarbete med Unesco mot spridning av desinformation, under pandemin och i samband med politiska val, har bidragit till stärkta förutsättningar för journalister att arbeta, och till ett fritt, öppet och säkert internet i flera länder.
  • En Sidastödd organisation är Phandeeyar, som organiserat Myanmar Digital Rights Forum. Även efter militärkuppen i Myanmar har vi fortsatt att stödja deras arbete att granska och försvara yttrandefrihet, tillgång till internet och andra digitala rättigheter.
  • Att motverka korruption är ett prioriterat område för Sida. Ett exempel är ett stöd via Världsbanken till reformer inom den serbiska rättssektorn. Det leder till ökad transparens, möjlighet att få rättslig prövning och ökat rättsliga institutioners oberoende från regeringen.
  • I Liberia stödjer vi projektet Coordinated Action on Disability som ökat kunskapen om rätten till arbete och anständiga villkor för personer med funktionsnedsättning.

Regeringsuppdrag att utveckla demokratin

Sida har som uppdrag från regeringen att fortsätta utveckla demokratiarbetet i låg- och medelinkomstländer. För att nå bästa resultat för de människor vi arbetar för analyserar och anpassar Sida och våra samarbetspartner demokratistödet när utvecklingen försämras i de länder där vi verkar. Inte minst handlar det om att motverka korruption och bidra till att stärka de institutioner som finns till för medarbetarna ska få åtnjuta sina mänskliga rättigheter. I länder med repressiva och auktoritära ledare fortsätter vi att finna kanaler för att stå på medborgarnas sida mot fattigdom och förtryck.

Både möjligheter och utmaningar kräver ett globalt samarbete och här spelar biståndet en viktig roll. Vi på Sida stärker nu vårt arbete för att ännu tydligare möta utmaningarna kopplade till demokratisk tillbakagång och brott mot de mänskliga rättigheterna – för människor som lever i fattigdom och förtryck och för en global hållbar utveckling.

Carin Jämtin
Generaldirektör, Sida

Publicerad: December 23, 2021