Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidastöd till solel i Afrika

Sida går in med en garanti för att ett hundratal små och medelstora energiföretag i offgrid-sektorn i Afrika söder om Sahara ska kunna låna pengar för att klara sig under covidkrisen.

Decentraliserad och oftast privat elektrifiering utanför kraftnätet har under det senaste årtiondet haft stora framgångar i att ge befolkning i Afrika söder om Sahara och andra regioner tillgång till energi. Till följd av covid-19-pandemins negativa inverkan på ekonomin och kraftigt minskade möjligheter till finansiering för sektorn så riskeras nu både den utveckling som hittills uppnåtts och den framtida utvecklingen.

Elkraftverk off-grid

Solenergi

Solpanelsdrivna system av den här typen ger energi i flera regioner i Afrika.

– Företagen tillhandahåller solpanelsdrivna hemmasystem för belysning, laddning av mobil och radio, små kraftstationer och lokala nät som levererar el till en by eller mindre företag och betallösningar som gör att även de med låga inkomster kan använda tjänsterna, säger Maximilian Jönsson, som jobbar med hållbar utveckling på Afrikaavdelningens Power Africa-grupp på biståndsmyndigheten Sida.

600 miljoner saknar modern energi

Över 600 miljoner människor i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till modern energi. Hittills har inget land kunnat överbrygga fattigdomsgapet utan tillgång till el. FN:s globala mål för hållbar utveckling, bland annat hållbar och modern energi för alla fram till 2030, kan endast uppfyllas genom en kombination av tekniska och finansiella lösningar av den privata sektorn, många av dem decentraliserade eller offgrid, alltså utanför kraftnätet.

Många positiva effekter av energitillgång

I en studie från 2020 gjord av bland andra organisationen Afrikanska Unionen intervjuades 35 000 användare i Afrika och Asien om hur de såg på effekterna av tillgång till energi. Studien fann bland annat att:

  • 88 procent ansåg att deras livskvalitet förbättrats tack vare energitjänsten de köpt.
  • 1/5 använde energitjänsten för inkomstgenererande aktiviteter.
  • 48 procent rapporterade förbättrad hälsa.
  • Föräldrar rapporterade att barnen studerade ytterligare 20 minuter per dag.
  • 86 procent kände sig tryggare i hemmet och fann också att olyckor i hemmet minskade.
  • Mikroföretag med i medel två anställda rapporterade ett ökat överskott på i medel över 13 dollar per vecka tack vare tillgång till offgrid-el.

Garantier fungerar som en försäkring

Sidas garantier fungerar som en försäkring för den som lånar ut pengar. Om låntagaren inte kan betala tillbaka sin skuld, får utlånaren ändå tillbaka en del av pengarna. Precis som en privatperson som betalar en avgift eller premie för sin försäkring behöver Sidas garantitagare (fond, bank eller annan investerare) betala en avgift för garantin.

– Stödet garanterar upp till 91 miljoner kronor av förlustrisk i energifonden Energy Access Relief Fund som förvaltas av SIMA/Social Investment Managers and Advisors LLC. Sida subventionerar cirka två tredjedelar av garantins kostnad, säger Linda Thuman, som arbetar på Sidas garantienhet.

Både privata och offentliga investerare

  • Energy Access Relief Fund har målet att låna ut nästan en halv miljard kronor (54 miljoner dollar). (Fonden sköter också ytterligare utlåning från Gröna Klimatfonden på cirka 30 miljoner dollar.)
  • Investerarna är privata och offentliga aktörer som lånar ut till en ränta långt under marknadsnivån, och som kräver att riskerna minskas för att delta.
  • Sidas garanti är en förutsättning för att fondförvaltaren, SIMA, ska kunna få in utlåningskapitalet. Fonden förväntas ge ett hundratal lån på belopp på mellan 50 000 och 2,5 miljoner dollar i cirka 25 länder.

Läs också:

Publicerad: September 2, 2021