Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida-stöd till granskning av skatteparadis

Ett av de journalistnätverk som granskat dokumenten i den så kallade Pandoraläckan om skatteparadis är det Sidastödda journalistnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Nätverket OCCRP har granskat skatteparadis

70 journalister inom nätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) har deltagit i granskningen, som har initierats av International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ.

Miljontals läckta dokument från finansbolag i till exempel Panama och Schweiz har granskats av över 600 journalister runt om i världen, bland dem medlemmarna i OCCRP. Man har bland annat avslöjat hur anonyma brevlådeföretag och stiftelser används för att gömma undan tillgångar i skatteparadis.

Sida stödjer nätverket sedan 2018

OCCRP arbetar med grävande journalistik och för att motverka korruption. Sedan 2018 får de stöd från Sida som går till journalister verksamma i Ukraina, Moldavien, Armenien, Georgien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro, Albanien, Serbien och Turkiet.

Syftet är att stärka grävande journalistik och oberoende nyhetsmediers roll att agera som en tillförlitlig källa, att få ökad transparens och ansvarsutkrävande, motverka organiserad brottslighet och korruption samt skydda rättssäkerheten och mänskliga rättigheter.

Regionalt program för grävande journalistik

Sida stödjer OCCRP:s regionala program “Maximizing Investigative Journalism and Independent Media to Advance Accountability and Development.” Stödet är en del av Sidas reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet.

  • Sidas stöd: 36 miljoner kronor
  • Tidsperiod: 2018-2022

Publicerad: October 4, 2021