Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas utbetalningar för 2022 begränsas med 6,9 miljarder kronor

Regeringen har beslutat att begränsa Sidas utbetalningar till biståndsarbetet under 2022 med 6,9 miljarder kronor för att kunna använda dessa medel till kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Sida ska under kommande veckor utreda hur beslutet påverkar biståndsarbetet.

Allvarliga konsekvenser för människor i fattigdom

– En så här stor förändring kommer få allvarliga konsekvenser för människor i världen som redan befinner sig i svår fattigdom. Det kan till exempel handla om barn som inte kommer att få gå i skola. Att barns möjlighet till grundläggande utbildning drabbas är särskilt olyckligt eftersom barns och särskilt flickors utbildning redan varit drabbade av nedstängningar under den globala pandemin och de riskerar att halka ohjälpligt efter, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Sida utreder fördelning mellan länder och sektorer

Sida ska nu utreda hur regeringens beslut ska genomföras med ambitionen att begränsa de negativa långsiktiga konsekvenserna så långt det är möjligt. Av regeringsbeslutet framgår att det humanitära biståndet inte ska påverkas. Det innebär att Sida behöver se över all annan verksamhet och ta fram en plan för hur neddragningarna ska fördelas mellan olika länder och sektorer.

Påverkar återhämtningen efter pandemin

Neddragningarna kommer att ha påverkan på fattiga och utsatta människor. Det drabbar alla områden inklusive Sidas samarbeten om klimatanpassning, jämställdhet, hållbar utveckling och stöd till återhämtningen efter den globala pandemin som drabbat de fattigaste länderna mycket hårt. Det är länder som dessutom står inför kraftigt ökade priser på mat och energi på grund av kriget i Ukraina. Många länder i Afrika importerar en stor andel av vissa livsmedel från just Ukraina och Ryssland. Till exempel har priset på vete fördubblats sedan kriget började.

– Redan innan kriget bröt ut förutspåddes 2022 bli ett ekonomiskt tufft år i många delar av världen. Återhämtningen efter pandemin hade inte hunnit komma igång ordentligt i många låginkomstländer och krigets konsekvenser innebär att ytterligare en kris som läggs ovanpå flera andra kriser som beror på pandemin, klimatförändringar och konflikter, säger Carin Jämtin.

Publicerad: April 19, 2022