Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas stöd till Syrien och Turkiet efter jordbävningen

Sida har hittills bidragit med 193 miljoner kronor i humanitärt stöd till de människor i Turkiet och Syrien som drabbades av en kraftig jordbävning i början av februari.

Jordbävningen vid gränsen mellan Turkiet och Syrien inträffade natten till den 6 februari. Minst 53 000 människor beräknas ha dött i de bägge länderna och över 130 000 har skadats. Ungefär nio miljoner människor har drabbats på olika sätt i Turkiet, och ungefär lika många i Syrien, enligt beräkningar från FN samt den turkiska regeringen.

Situationen är extra allvarlig i Syrien där det redan före jordbävningen rådde kris med 15 miljoner människor i behov av humanitärt stöd. Situationen förvärras av de lokala myndigheternas begränsade kapacitet och den pågående konflikten.

Sida ger omfattande stöd till de drabbade

Efter jordbävningen har Sida bidragit med 138 miljoner kronor i stöd till drabbade människor i Syrien och 55 miljoner kronor i Turkiet, totalt 193 miljoner kronor.

Sida fattade det första beslutet om humanitärt stöd den 10 februari, vilket följdes av nya beslut den 21 februari, den 1 mars samt den 7 mars 2023. I det senaste beslutet ingår:

 • FN:s humanitära landfonder i Syrien (OCHA), 60 miljoner kronor. Stödet går till två olika landfonder som ska finansiera både akuta humanitära behov som uppkommit som en följd av jordbävningen samt de utdragna, återkommande, humanitära behoven som nu förvärrats. Fonderna har olika geografiska fokus för att kunna nå alla drabbade människor.

Texten uppdateras kontinuerligt när Sida beslutar om nya stöd.

Ska täcka grundläggande behov

Sidas humanitära stöd ska täcka många olika grundläggande behov hos de drabbade människorna. Där ingår bland annat:

 • bränsle
 • ambulanser
 • matpaket
 • logi, så som tält till familjer som förlorat sina hem
 • skydd
 • sjukvård
 • vinterkläder
 • rent dricksvatten
 • psykosocialt stöd till barn och vuxna
 • kontantstöd till hushåll
 • hygienartiklar
 • hälsotjänster, mediciner och medicinska förnödenheter
 • portabla toaletter, koleraförebyggande hjälp och reparation av skadad vattenförsörjning

Så här har pengarna fördelats

 • FN:s barnfond Unicef, 25 miljoner, i Turkiet och Syrien. Unicef hjälper utsatta barn och familjer i katastrofdrabbade områden genom att bistå med bland annat skyddstjänster, psykosocialt stöd, vatten och sanitet, kontantstöd samt kritiska förnödenheter.
 • FN:s flyktingorgan UNHCR, 25 miljoner kronor, i Turkiet. Stödet till UNHCR går till omedelbar hjälp till de mest drabbade individerna för att möta akuta grundläggande så som logi, kritiska förnödenheter samt säkerställa tillgång till nödvändiga sociala och skyddstjänster och tillgång till dokumentation för flyktingar som förlorat ID handlingar i jordbävningen.
 • FN:s humanitära landfonder (OCHA), 80 miljoner kronor, i Syrien. Stödet går till två olika landfonder som ska finansiera både akuta humanitära behov som uppkommit som en följd av jordbävningen samt de utdragna, återkommande, humanitära behoven som nu förvärrats. Fonderna har olika geografiska fokus för att kunna nå alla drabbade människor.
 • Myndigheten för skydd och beredskap (MSB), 15 miljoner kronor, i Turkiet och Syrien. 1 000 familjetält, där hälften ska ges till drabbade i Turkiet, och den andra hälften till drabbade i nordvästra Syrien. Familjetälten är en kortsiktig lösning, och mer långsiktiga boendelösningar kommer att behövas framöver för de drabbade människorna. Via MSB deltar även experter på informations- och kommunikationssystem i FN:s team för katastrofbedömning (UNDAC).
 • Norska flyktinghjälpen (NRC), 14 miljoner, Syrien. Stödet går till grundläggande behov av vinterkläder, vatten och psykosocialt stöd till barn, samt ett mindre kontantstöd.  Insatserna riktar sig till cirka 46 800 människor som har tillfälliga boenden eller inte har någonstans att bo i de mest drabbade syriska områdena.
 • Action Against Hunger (AAH), 4 miljoner, Syrien. Hjälp till den drabbade befolkningen i Aleppo, Lattakia och Hama. Dricksvatten, hälsotjänster, mediciner och medicinska förnödenheter, skydd och hygienprodukter, mat och ekonomiskt stöd till cirka 50 000 människors grundläggande behov.
 • Action Against Hunger (AAH), 4 miljoner, Turkiet. Att tillsammans med sin lokala partner, Support to Life, förse 38 000 människor i Gaziantep, Killis, Adiyaman, Sanliurfa, Adana, Hata, Osmaniye och Kahramanmaras med omedelbart stöd. Vatten och sanitet, mat, skydd, och hälsotjänster, inklusive psykosocialt stöd.
 • Rädda Barnen, 3 miljoner, Syrien. Ger tillsammans med sin lokala partnerorganisation, ATAA Relief, kontantstöd i de samhällen som drabbats i nordvästra Syrien. Engångskontantstödet delas ut till cirka 1 000 drabbade hushåll, så att omkring 5 000 människor kan tillgodose sina mest omedelbara behov.
 • Rädda Barnen, 3 miljoner, Turkiet. Livräddande hjälp och omedelbar lindring för drabbade i Hatay och Gaziantep i södra Turkiet. Familjer som drabbats kommer att få omedelbar hjälp i form av hygienprodukter, inklusive menshygien och portabla toaletter, för att undvika att hygienrelaterade sjukdomar börjar spridas.
 • Oxfam, 5 miljoner, Syrien. Omedelbar hjälp till de mest drabbade individerna i Aleppo. Ger 40 000 människor nödvändig tillgång till vatten och sanitet samt koleraförebyggande hjälp. Distribution av skyddsartiklar för kvinnor och flickor och solcellslampor för att minska risken för trakasserier och stölder och för att minska rädsla för mörker och känslan att bli instängd. Reparation av skadad vattenförsörjning.
 • 9 miljoner till Svenska Röda Korset, i samarbete med Röda halvmånen i Syrien. Kontantstöd, räddningsarbete, logi och tillgång till hälsoservice och mediciner för minst 20 000 människor.
 • 6,2 miljoner till Islamic Relief Sweden inom Sidas snabbinsatshetsmekanism, i samarbete med Islamic Relief Türkiye. Cirka 55 000 människor i Aleppo och Idleb ska få madrasser, sängkläder och filtar samt matpaket.
 • På grund av den svåra vinterkylan frigjorde Sida redan två dygn före jordbävningen 4,9 miljoner kronor i stöd till Islamic Relief Sweden för en nödinsats i nordvästra Syrien.

Tidigare artiklar om jordbävningen

Stora stöd till jordbävningsdrabbade i Syrien

Sidas humanitära partners på plats i Syrien har gjort livräddande insatser sedan jordbävningen drabbade området. Människors behov är stora. Därför beslutar Sida om 80 miljoner i akutstöd. Stödet går till bränsle, ambulanser och sjukvård, samt mat, logi och skydd till de drabbade.

Mer akuthjälp till drabbade av jordbävningen i Turkiet och Syrien

Ytterligare fyra av Sidas humanitära samarbetsorganisationer får 33 miljoner i akuthjälp till de drabbade av jordbävningen i Turkiet och i Syrien. Totalt planerar Sida att bistå med 113 miljoner kronor i humanitärt bistånd till människor i jordbävningsområdena.

Publicerad: March 3, 2023