Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida tar avstånd från uttalanden av företrädare för Islamic Relief

Islamic Relief Worldwides styrelse har avgått och en ny styrelse har valts. 

Den 20 augusti fick Sida information av Islamic Relief att en ledamot av Islamic Relief Worldwides styrelse fått lämna sina uppdrag efter det uppdagats att han publicerat antisemitiska och våldsbejakande åsikter på Facebook 2014-2015. Som en följd av detta och tidigare incidenter avgick hela Islamic Relief Worldwides styrelse och en ny styrelse valdes den 22 augusti.

Oacceptabla uttalanden

– För Sida är det självklart fullständigt oacceptabelt med antisemitiska uttalanden, eller uttalanden som uppmanar till eller förhärligar våld. Åsikter som dessa är inte heller förenliga med uppdraget att företräda en humanitär organisation, vilket vi framfört till Islamic Relief.

– De ska nu reformera rekryteringsprocessen till och sammansättningen av styrelsen. Styrelse och anställda kommer också att granskas med hjälp av externa oberoende konsulter, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Islamic Relief Worldwide är en internationell organisation som har finansiering inte bara från Sverige utan också från Storbritannien, EU, Kanada och flera humanitära FN-organ.

Certifierad enligt Core Humanitarian Standards

Tre år i rad har Islamic Relief Worldwide certifierats enligt Core Humanitarian Standards, vilket garanterar kvaliteten på deras insatser. Islamic Relief når ut med livsviktigt humanitärt bistånd till platser där andra givare har svårt att verka, som i till exempel Jemen och Syrien.

Sidas avtal med Islamic Relief går ut i år och är nu i en process där förutsättningarna för ett nytt avtal skall bedömas. I de externa och interna granskningar och utvärderingar som Sida gjort har Islamic Reliefs verksamhet i fält kommit mycket väl ut.

I den fortsatta bedömningen kommer Sida efterfråga svar på de frågor som väckts kring organisationens företrädare och styrelsens avgång.

Publicerad: 25 augusti 2020