Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida på plats på Bokmässan

Välkommen till Globala Torget på Bokmässan, den myllrande mötesplatsen för globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Den 22-25 september är Sida på plats med monter, seminarier och ett program för gymnasieelever.

Sidas seminarier på Globala torget

Sida arrangerar fyra seminarier tillsammans med Chalmers, Vi-Skogen, Svenska ambassaden i Colombia, Egyptiska musikern Ramy Essam och Fridays for Future.

Torget ligger i H-hallen, plan 1 på Bokmässan och har två scener med 100 samtal. Alla seminarier direktsänds via Sidas och Globala torgets egna kanaler.

Sidas program på Globala torget

Spännande samtal under rubrikerna Culture as a tool for change, Amazonas och hotet mot världens största tropiska regnskog, Ungas roll och röst i den globala klimatdebatten samt Småskaliga bönder - klimatets hjältar. Delta på plats eller följ oss digitalt.

En stor publik sitter i rader och lyssnar

Uppdatera din världsbild i Sidas monter

Har du koll på världen? I Sidas monter på Globala Torget får besökare testa sina omvärldskunskaper i quizet ”Fakta eller Fiktion – uppdatera din världsbild”. Spelet har vidareutvecklats efter tidigare års besökssuccé i montern och lanseras i samband med Bokmässan även som en webbversion. Sida är på plats under hela mässan 22-25 september.

Program för gymnasieelever

Skulle du våga säga vad du tycker i sociala medier om du riskerade livet? Parallellt med det öppna programmet på Globala torget deltar Sida, tillsammans med en rad andra organisationer, i ”Skolspåret” den 22 och 23 september där 700 gymnasieungdomar får lära sig mer om miljö, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati i ett särskilt scenprogram.

Sida lägger sitt fokus på demokrati, yttrandefrihet, kultur och sociala medier när vår Instagram-kampanj för 16-19 åringar – A Beat for Democracy – intar scenen Yttrandefrihet och kultur är grundläggande i en demokrati. Det är inte bara en rättighet utan även ett effektivt verktyg för förändring.

Vi pratar om dessa frågor med kulturella inslag som spoken word-poeten Sara Nazari med en specialskriven dikt på temat och den egyptiska musikern Ramy Essam vars musik bidragit till att förändra historien i Egypten.

Publicerad: September 14, 2022