Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida avslutar sitt stöd till civilsamhällets kommunikationsarbete

Sidas stöd till civilsamhällets informations- och kommunikationsverksamhet kommer att avvecklas. Syftet är att följa de prioriteringar som regeringen beskriver i regleringsbrevet. Sida kommer att ge ett mindre stöd under 2023 för att säkerställa ett så bra avslut som möjligt. 

I regleringsbrevet till Sida för 2023 meddelar regeringen att de kommer att se över om Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället ska avslutas eller om den ska finnas kvar. Inom ramen för strategin har civilsamhället kunnat söka pengar från Sida för att i Sverige kommunicera om utvecklingsfrågor.

Under tiden som översynen pågår har budgeten minskat från 155 miljoner till 20 miljoner kronor.

Sida bedömer att informations- och kommunikationssamarbetet med civilsamhällets organisationer behöver fasas ut och avslutas under 2023 med anledning av styrningen från regeringen. Sida har kontaktat alla berörda organisationer.

– I dag saknas förutsättningar att fortsätta med de stöd till civilsamhället som vi tidigare har haft inom strategin. Tillgängliga pengar kommer att fördelas mellan våra samarbetspartners för att de ska kunna göra ett så bra avslut som möjligt, säger Torbjörn Pettersson, avdelningschef för HR och kommunikation på Sida. 

Sida vill rikta ett stort tack till alla dem som har kommunicerat och informerat om en mångfald av olika länder och ämnesområden. Och för de resultat som vi tillsammans har lyckats uppnå.

Torbjörn Pettersson Avdelningschef för HR och kommunikation på Sida

Genom infokom-strategin har svenska organisationer sökt finansiering för att kommunicera om svenskt utvecklingssamarbete, främja en öppen debatt i samhället och stärka engagemanget för en rättvis och hållbar global utveckling. 

– Sida vill rikta ett stort tack till alla dem som har kommunicerat och informerat om en mångfald av olika länder och ämnesområden. Och för de resultat som vi tillsammans har lyckats uppnå, säger Torbjörn Pettersson. 

Organisationer som i dagsläget är berörda

Många fler organisationer är berörda då de har fått stöd via en större organisation.

 • ForumCiv
 • Union to Union
 • Svenska Missionsrådet (SMR)
 • FN:s utvecklingsfond (UNDP)
 • Olof Palme International Center
 • Naturskyddsföreningen
 • Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
 • Diakonia
 • Kvinna till Kvinna
 • Världsnaturfonden Sverige (WWF Sverige)
 • Save the Children Sverige
 • Afrikagrupperna
 • Civil Rights Defenders (CRD)
 • We Effect
 • Svenska Afghanistankommittén
 • Act Svenska Kyrkan
 • Individuell Människohjälp (IM)
 • Svenska Röda Korset
 • Plan International Sverige

Publicerad: January 17, 2023