Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Samarbeten med staten Mali pausas

Den svenska ambassaden i Mali har i samråd med Sida beslutat att pausa alla samarbeten med den maliska staten tills landet får ett civilt styre igen.

Den 18-19 augusti 2020 ägde en militärkupp rum i Mali. President Keïta tvingades att avgå och han upplöste samtidigt regering och parlament. En militärjunta har tagit över ledningen av landet och det pågår nu förhandlingar om en övergång till civilt styre.

I avvaktan på att Mali får ett civilt styre igen har den svenska ambassaden i Mali i samråd med Sida beslutat att pausa alla samarbeten med den maliska staten.

Det handlar bland annat om ett skogsprogram (GEDEFOR III) för att i samarbete med miljöministeriet i landet bidra till att bevara skogen genom att flytta förvaltningen av skogens resurser från de centrala myndigheterna till lokala kommuner som representerar lokalbefolkningen. Människor får också lära sig biodling, djuruppfödning eller trädgårdsodling, vilket ger extrainkomster och bidrar till att skogen inte överutnyttjas.

Dessutom ett program för hållbar utveckling av Nigerdeltat och dess våtmarker (Wetlands Program Phase II), samt ett samarbete mellan Statistiska centralbyrån och dess maliska motsvarighet INSTAT för att stärka myndighetens förmåga att ta fram och sprida tillförlitlig statistik.

Totalt fryses utbetalningar till ett värde av 73 miljoner kronor.

När det gäller stödet till den maliska staten är läget i dag alldeles för oklart, och därför pausar vi utbetalningarna och förstärker uppföljning av pågående samarbeten.

Ulf Källstig Chef för Sidas Afrikaavdelning

– Sida har personal på ambassaden i Mali som löpande följer upp våra biståndsinsatser. Om det uppstår problem med någon samarbetspart – vare sig det är en statlig myndighet, en civilsamhällesorganisation eller ett FN-organ – så fryser vi utbetalningarna och förstärker uppföljningen för att se till att det vi har investerat används på rätt sätt, säger Ulf Källstig, chef för Sidas Afrikaavdelning.

– När det gäller stödet till den maliska staten är läget i dag alldeles för oklart, och därför pausar vi utbetalningarna och förstärker uppföljning av pågående samarbeten. Så fort det blir ett civilt styre i Mali får vi överväga hur vi går vidare, säger Ulf Källstig.

Samtidigt fortsätter det viktiga stödet till civilsamhällesorganisationer och andra partner i landet. Avtalen med civilsamhället har stor flexibilitet och de organisationer som får stöd kan vid behov anpassa sitt arbete efter händelseutvecklingen, efter godkännande från Sida.

Publicerad: 28 augusti 2020