Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Samarbete med statliga aktörer i Mali återupptas

Efter militärkuppen i Mali i slutet av maj frös Sida alla samarbeten med statliga aktörer i Mali. Stödet till civilsamhällesorganisationer och multilaterala organisationer fortsatte som tidigare.

Den nya övergångsregeringen har nu genomfört vissa av de rekommendationer som Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, ECOWAS, framfört. Detta innefattar bland annat tillsättandet av en civil premiärminister. Man har också gjort tydliga åtaganden att genomföra val enligt en överenskommen tidsplan, samt att genomföra fredsavtalet från Alger.

ECOWAS har i sina kommunikéer uppmanat det internationella samfundet att fortsätta stödja övergången. Detta är också den linje som majoriteten av EU:s medlemsstater, liksom EU-delegationen, förespråkar.

Sida har, i samråd med den svenska ambassaden i Mali, nu bedömt att det är möjligt att återuppta det frysta stödet inom de fyra pågående projekten med statsförvaltningen. Projekten är inom områdena miljö, klimat, biologisk mångfald och statistik, där kontakterna och samarbetet sedan länge är väl etablerat.

Publicerad: July 12, 2021