Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nytt stöd för att förebygga och hantera skogsbränder i Amazonas

Chiquitania i bolivianska Amazonas drabbades hårt av bränder under 2019. Nu brinner det igen. Sida lanserar därför ett nytt stöd för att förebygga skogsbränder i området. Projektet ska ge invånarna alternativ till svedjebruk, och samtidigt skapa bra system för att larma och förhindra spridning när bränder startar.

Ett landskap av nedbrunnen skog i Chiquitania, Bolivia.

Brandskadad

Nedbrunnen skog i Chiquitania efter bränderna 2019. Nu lanserar Sida ett nytt stöd för att förebygga bränder. Foto: Bolivianska regeringen

Fem miljoner hektar upp i rök

Bolivia liksom resten av Amazonas drabbades hårt av skogsbränder under 2019. Totalt brann cirka fem miljoner hektar, vilket motsvarar en dryg tiondel av Sveriges yta. Det var de största dokumenterade bränderna någonsin i landets historia.

Departementet Santa Cruz ligger i låglandet och har några av Bolivias bördigaste jordar samt områden med rik biologisk mångfald och skyddade skogsområden. Men ett allt varmare och torrare klimat under de senaste åren, tillsammans med mänskliga faktorer som en avskogningspolitik till förmån för en expansion av jordbruket, nya bosättningar, och det utbredda användandet av svedjebruk, gjorde under 2019 att bränderna fort kom utom kontroll. Förödelsen var omfattande och människorna i de drabbade områdena förlorade till stor del sin försörjningsbas.

Området Chiquitania var det värst drabbade området under 2019. Människorna och samhällena i området är beroende av skogen och dess olika produkter samt av mindre jordbruk för självförsörjning. Trakten är mångkulturell, flerspråkig och i många fall isolerad utan tillgång till grundläggande infrastruktur som rinnande vatten, vägnät, internet, skolor och sjukvård.

Samarbetar med FAO och lokala myndigheter

Nu lanserar Sida tillsammans med FN:s organ för livsmedelssäkerhet, jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske och skogsbruk (FAO) och lokala myndigheter ett program för att förebygga framtida skogsbränder genom att bygga kapacitet för tidiga varningssystem och riskhantering på alla nivåer.

Tanken är att skapa larmsystem och kommunikationskanaler på alla nivåer – från lokalinvånare via lokala myndigheter till nationell nivå - så att rätt information kommer fram snabbt för effektiva åtgärder.

Projektet kommer att möta gigantiska utmaningar som blir än större av covid-19, eftersom svårtillgängliga platser blir än mer isolerade.

Med stöd till hållbara odlingssystem och alternativa tekniker till det traditionella svedjebruket är målet dessutom att öka böndernas produktivitet och bidra till att de kan försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbar. Samtidigt ska projektet visa på alternativ till det expansiva industriella jordbruket och svedjebruket.

Projektet kommer att möta gigantiska utmaningar som blir än större av covid-19, eftersom svårtillgängliga platser blir än mer isolerade. Genom att sluta avtal med lokala aktörer, civilsamhälle och olika organisationer beräknar FAO ändå att kunna starta arbetet och bygga system redan inför årets brandrisk- och odlingssäsong.

Uppdaterad: 3 februari 2021