Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nytt Sidastöd med fokus på covid-19 till FN:s kontor för mänskliga rättigheter

Sida har beslutat om ett nytt treårigt stöd på totalt 40 miljoner kronor till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter OHCHR. OHCHR:s arbete har blivit än viktigare under covid-19-pandemin till följd av den negativa trenden för mänskliga rättigheter och demokrati. Sidas nya stöd ska stärka OHCHR:s arbete för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på covid-19. Totalt uppgår det svenska stödet till cirka 267 miljoner under 2020.

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter OHCHR har en unik roll i sitt mandat och arbete för de mänskliga rättigheterna och de globala målen i Agenda 2030. Covid-19-pandemin visar på behovet av ökad kapacitet ute i länderna för de mänskliga rättigheterna, framför allt för de mest utsatta grupper och individer, men även för att förhindra instabilitet, konflikt och oro.

Sedan tidigare får FN:s MR-kontor årligen ett stöd från Utrikesdepartementet (som betalas ut via Sida) som i år ligger på 105 miljoner kronor. Därutöver går från Sida cirka 150 miljoner till OHCHR:s verksamhet i 14 av Sveriges samarbetsländer (betalas via ambassaderna). Det nya Sidastödet är på 40 miljoner kronor under tre år och går specifikt till två program inom OHCHR:

  1. Regional Emergency Response Teams – Covid-19 and Human Rights. Ska stärka OHCHR:s kapacitet att förebygga och reagera på allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter även inom ramen för covid-19 och samtidigt stödja FN:s bredare ansträngningar att bli mer effektiva för att förutse, förebygga och agera på kris och konflikter.
  2. Contingency Fund. Ska stärka OHCHR:s förmåga att reagera på försämrade situationer för de mänskliga rättigheterna inklusive på grund av pandemin, samt att se till mänskliga rättigheter integreras i FN:s respons på global, regional och landsnivå.

– OHCHR är en viktig partner i genomförandet av den globala strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Sverige har under många år drivit vikten av ökad närvaro av OHCHR på landnivå för att snabbt reagera på brott mot de mänskliga rättigheterna. Deras svar på covid-19 ser vi på Sida som ett viktigt och strategiskt sätt att stärka MR-kontorets arbete, säger Camilla Redner, programansvarig specialist på Sidas avdelning för internationella organisationer och tematiskt stöd. 

Publicerad: 9 december 2020