Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nytt regeringsbeslut: Lägre minskning av biståndet 2022

Neddragningen av Sidas budget för 2022 för att betala kostnader för mottagandet av flyktingar från Ukraina blir mindre än tidigare beräknat. 

Sidas budget minskar, enligt regeringens nya beslut, med 4,2 miljarder kronor. Den ursprungliga minskningen av Sidas budget, som regeringen beslutade om i april, uppgick till 6,9 miljarder kronor. Hur Sidas budget, inklusive neddragningarna, fördelas mellan olika anslagsposter framgår av det uppdaterade regleringsbrevet. 

Publicerad: August 24, 2022