Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Lättare hitta öppna data om biståndet på Openaid

Nytt utseende, bättre sökfunktioner och uppdaterade data. Nu är en ny version av openaid.se här. Under hösten 2020 kommer sajten att fortsätta utvecklas. 

På en laptop och en smartphone visas Openaids startsida.

Openaid

Sida lanserar en ny version av Openaid, som ska göra det enklare att hitta öppna data om svenskt bistånd. Foto: Sida

Den 30 september 2020 lanserade Sida en ny version av Openaid.se. Den nya webbplatsen är det första steget av flera i det arbete som Sida just nu gör med att förbättra webbverktyget för användarna.

Openaid är en webbplats som visar öppna data om det svenska biståndet. Openaid publicerar statistik och utbetalningar från myndigheter och departement om det svenska biståndet.

Den nya webbplatsen är både snabbare och mer användarvänlig än den tidigare. Bland annat genom bättre sökfunktioner vilket gör det lättare att både hitta och jämföra data om det svenska biståndet. Webbplatsen har också fått ett nytt utseende.  

Fortsätter utvecklas

Den nya webbplats som nu presenteras är det första steget av flera i arbetet med att förbättra webbverktyget för användarna. Sida kommer att fortsätta utveckla Openaid och fler nya funktioner kommer att läggas till. Till exempel en karta, exporteringsmöjligheter, förbättrat publikationsarkiv och ytterligare data. Webbplatsen kommer att fortsätta utvecklas kontinuerligt.

Sida har i uppdrag att inom ramen för transparensgarantin driva informationstjänsten Openaid. Transparensgarantin infördes 2010 och innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben.

– En viktig del av Sidas transparensuppdrag är att tillgängliggöra öppna data för så många användare och ändamål som möjligt. Den nya sajten ger bättre förutsättningar för det, säger projektledare Noak Löfgren.

Om Openaid

Openaid drivs av Sida, men det är inte bara information från Sida som redovisas på Openaid. Statistik och utbetalningar från alla myndigheter och departement som hanterar medel inom regeringens utgiftsområde 7: internationellt bistånd ligger till grund för data som presenteras på Openaid.

Sida har utvecklat Openaid på uppdrag av Utrikesdepartementet, inom ramarna för transparensgarantin.

På webbplatsen kan du som användare själv hitta och söka information om när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalats ut, samt vad det har gett för resultat.

Om transparensgarantin

Den 1 januari 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska utvecklingssamarbetet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben. Platsen för detta är Openaid.

Publicerad: 30 september 2020