Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Näringslivsnätverk lämnar ingen utanför vid klimatomställning

Ingen ska lämnas utanför vid omställningen till ett klimat-neutralt samhälle. Detta åtar sig Sida tillsammans med ett 20-tal svenska företag och tre expertorganisationer som medlemmar i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development.

Den klimatomställning som är nödvändig för att nå målen i Parisavtalet påverkar flera andra områden. Det gäller till exempel fattigdomsminskning, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Klimatomställningens samhällseffekter är ännu relativt outforskade. Stockholm Resilience Centre gör därför en översikt av befintlig forskning om effekterna på låg- och medelinkomstländer. Redan nu kan du läsa en första sammanställning.

– Om vi inte tar hänsyn till hur Globala målen är sammankopplade kan välmenade åtgärder inom ett område ha oavsiktliga konsekvenser för andra områden. Åtgärderna vi vidtar för klimatomställningen måste också vara positiva för andra Globala mål, säger Per Olsson som är forskare vid Stockholm Resilience Centre.

Ingen ska lämnas utanför

Nu åtar sig Sida, ett 20-tal svenska företag och tre expertorganisationer, som alla är medlemmar i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD), att inte lämna någon utanför vid omställningen till ett klimat-neutralt samhälle.

Åtagandet "Our Joint Commitment to leave no one behind in the transformation to a climate-neutral society" gjordes vid nätverkets årsmöte den 8 oktober, 2020.

Sida samordnar två näringslivsnätverk, Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) och Swedish Investors for Sustainable Development (SISD). Syftet är att engagera och mobilisera finanisering, kunnande och kapacitet för att uppnå de globala målen och minska fattigdomen snabbare.

– För att uppfylla Agenda 2030 behöver vi jobba katalytiskt. Sida måste ta vara på andra aktörers engagemang, bilda nya partnerskap och anta nya roller. Kontakten med svenska och internationella företag och investerare ger möjlighet till detta. Den privata och offentliga sektorn måste tillsammans visa ledarskap baserat på öppenhet, samarbete och innovation. Det är en gemensam investering i global hållbar utveckling, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Globakt nätverk för investerare

Utöver SLSD och SISD finns också ett globalt nätverk för investerare, Global Investors for Sustainable Development (GISD). Det etablerades av FN:s generalsekreterare 2019 med inspiration från de svenska nätverken. Vid det senaste årsmötet gästtalade Ronald Wuijster, vd för den holländska pensionsfonden APG. Han talade om hur APG och andra i GISD-nätverket investerar i Globala målen.

– GISD sammanför en bred grupp från näringslivet för att påverka och få genomslag för hållbarhet, men vi behöver bättre standarder och transparens i rapporteringen. Vad GISD gör är att skapa den transparens och det ansvarsutkrävande som behövs och det är bra att ha både företag, investerare och myndigheter runt bordet, säger Ronald Wuijster.

Publicerad: 20 oktober 2020