Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Lägre minskning av biståndet än tidigare beslutat

Regeringen har beslutat att minska de tidigare begränsningarna av biståndet. Minskningen av Sidas budget blir nu 5,6 miljarder kronor.

Minskningen blir 1,3 miljarder kronor lägre

Regeringen beslutade i april att minska Sidas utbetalningar av bistånd med 6,9 miljarder kronor under 2022. Pengarna ska gå till flyktingmottagande i Sverige. Nu har begränsningarna (så kallade limiter) minskats med 1,3 miljarder kronor och landar istället på 5,6 miljarder.

Ändringen framgår av det nya regleringsbrev för Sida för budgetåret 2022 som regeringen beslutade om den 7 juni.

De 1,3 miljarderna fördelas på fyra anslagsposter:

 • Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället – 550 miljoner kronor
 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer – 320 miljoner kronor
 • Hållbar fred – 25 miljoner kronor
 • Hållbar utveckling – 400 miljoner kronor

– Att regeringen nu lättar på begränsningarna gör att det tidigare beslutet inte blir fullt så utmanande. Varje krona räknas och gör skillnad i vårt arbete med att minska fattigdomen i världen, säger Carin Jämtin, generaldirektör på biståndsmyndigheten Sida.

Varje krona räknas och gör skillnad i vårt arbete med att minska fattigdomen i världen.

Carin Jämtin Sidas generaldirektör

Möjlighet att skjuta upp betalningar till 2023

Sida har också framfört önskemål om ökad bemyndiganderam (de pengar som Sida beslutar om) för att minska effekterna av neddragningarna i biståndet. Regeringen beslutade den 7 juni att utöka den del av budgeten för 2022 som Sida fattar beslut om med 1,9 miljarder kronor - från 39,5 miljarder till 41,395 miljarder. Detta gör det möjligt för Sida att skjuta upp utbetalningar till nästkommande år.

Alla anslagsposter utom det humanitära biståndet och Asien har gett Sida utökad bemyndiganderam, vilket är i enlighet med Sidas förslag.

– Vi får se hur de här förändringarna påverkar genomförandet av biståndet i år, vad som kan skjutas fram till 2023 och vad som eventuellt måste avbrytas helt. Vi fortsätter att värna stödet till mindre organisationer, som riskerar att gå omkull utan Sidas stöd, säger Carin Jämtin.

Fem Sida-tjänster flyttas från Stockholm till Härnösand

Slutligen beslutade regeringen att omlokalisera fem tjänster från Sida i Stockholm till kontoret Härnösand. De ska vara på plats 1 juni 2024. Förslaget bygger på en utredning som genomfördes 2019 och som Sida besvarade 2020.

Förändringen uppdelad på anslagsposter

De tidigare beslutade begränsningarna på 6,9 miljarder kronor minskas med 1,3 miljarder till 5,6 miljarder kronor. Så här ser beslutet ut för de berörda anslagsposterna:

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

 • Totalt tillgängliga medel 2022: 1 972 miljoner
 • Neddragning i april: 750 miljoner
  Neddragning i procent i april: 38 procent
 • Neddragning enligt ändring juni och ny totalsumma: +550 miljoner = 1 772 miljoner
 • Neddragning i procent enligt beslut i juni: 10 procent

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer

 • Totalt tillgängliga medel 2022: 981 miljoner
 • Neddragning i april: 750 miljoner
  Neddragning i procent i april: 43 procent
 • Neddragning enligt ändring juni och ny totalsumma: +320 miljoner = 881 miljoner
 • Neddragning i procent enligt beslut i juni: 10 procent

Hållbar fred

 • Totalt tillgängliga medel 2022: 429 miljoner
 • Neddragning i april: 160 miljoner
  Neddragning i procent i april: 37 procent
 • Neddragning enligt ändring juni och ny totalsumma: + 25 miljoner = 294 miljoner
 • Neddragning i procent enligt beslut i juni: 32 procent

Hållbar utveckling

 • Totalt tillgängliga medel 2022: 3 560 miljoner
 • Neddragning i april: 1 690 miljoner
  Neddragning i procent i april: 47 procent
 • Neddragning enligt ändring juni och ny totalsumma: + 400 miljoner = 2 270 miljoner
 • Neddragning i procent enligt beslut i juni: 36 procent

Publicerad: June 7, 2022