Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Journalistresa till Zambia

(Ansökningstiden är nu över.) Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Och vill du lära dig mer om situationen i Zambia? Biståndsmyndigheten Sida anordnar en studieresa för fyra journalister till Zambia i början av december 2022 där deltagarna får lära sig mer om landet och se hur Sverige arbetar för att skapa bättre förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom.

En man står i en butik och håller i solceller.

Solel utanför elnätet

Zambier på landsbygden har fått tillgång till elekricitet genom projekt som drivs inom Power Africa. Foto: Jason J Mulikita

Med pandemin ökande fattigdomen i Zambia i södra Afrika. Nu har den nya regeringen tagit initiativ inom hälsa och utbildning, tagit bort skolavgifter och byggt ut sociala trygghetssystem. Det finns nu reella möjligheter både att stärka demokratin och att förbättra levnadsförhållandena för människor.

En miljon hushåll utanför elnätet har fått tillgång till energi i svenskstödda projektet Beyond the grid. Sverige samarbetar med radiostationer för att i förebyggande syfte förändra ungdomars syn på jämställdhet och hälsa och därmed minska de höga antalet tonårsgraviditeter. Det finns också svenskt stöd i olika led inom jordbruket för att hjälpa fattiga bönder att öka sin omsättning.

Eget arbete i Zambia

Målet med resan är att på plats få inblick i vilka utmaningar som finns i Zambia och hur biståndsarbete planeras och genomförs. Det kommer att finnas utrymme för eget journalistiskt arbete på plats, och Sida kan bistå med att ordna intervjuer utifrån stipendiaternas önskemål.

Stipendiet täcker kostnader för försäkringar, resa, visum, logi och för transporter under det gemensamma programmet och som bokas av Sida. Lunch och middag betalas av deltagarna själva, liksom egna nödvändiga vaccinationer.

Resa under nio dagar

Deltagarna gör fältbesök där vi träffar samarbetsorganisationer, har möten med svensk utsänd personal och får under två dagar fritt planera och göra egna besök. Vi kommer att vara borta i sammanlagt nio dagar, inklusive flygresorna mellan Stockholm och Lusaka.

Journalistresan är en del Sidas arbete med att på regeringens uppdrag genomföra informations- och kommunikationsarbete för att den svenska allmänheten ska få en ökad kunskap om situationen i Sveriges samarbetsländer, svenskt bistånd och dess resultat. Vi uppmuntrar svenska journalister att skriva om, men också granska, det svenska biståndet.

Så här ansöker du

Vi vänder oss till dig som har presslegitimation, minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet och har ett intresse för biståndsfrågor. Eftersom antalet platser är begränsat vill vi att du beskriver varför du vill följa med på resan, se ansökningslänken nedan.

Vi vill ha din ansökan senast den 23 oktober 2022.

Uppdatering 24 oktober: ansökningstiden är nu över, inga fler ansökningar tas emot.

Besked till sökande kommer kort tid efter det. Vi kommer att sträva efter en jämn fördelning i gruppen vad gäller kön, bakgrund och journalistisk sysselsättning. Stipendiater får sen detaljerad reseinformation och inbjudan till en förberedande utbildningsdag på Sida i mitten av november.

Vill du ha ytterligare information eller har frågor, ring biståndsmyndighetens presstjänst på 08–698 55 55 eller mejla press@sida.se

Mer information om biståndet i Zambia

Fakta Zambia:

  • Bruttonationalprodukt (per capita i USD): 985,1 (2020)
  • Human Development Index: 146 (2020)
  • Världens bistånd som andel av BNI: 4,26 procent (2019)
  • Svensk andel av totalt bistånd: 10,2 procent (2019)
  • Totalt bistånd 2021: 527,63 miljoner kronor.
  • Andel av det totala svenska biståndet: 1,03 procent

Publicerad: October 3, 2022